Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 24/2006 Ob-23449/06 , Stran 6752
1. Predmet razpisa na poziv: predmet razpisa na poziv je sofinanciranje slovenskih gimnazij za štipendiranje izobraževanja 9 tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji v skupni višini 24,000.000 SIT v šolskem letu 2006/07 in 2007/08. 2. Pogoji razpisa na poziv: Pozvana institucija mora izpolnjevati naslednje pogoje: a) izvaja program mednarodne mature v šolskem letu 2006/2007, b) ima v prvi letnik tega programa (v tretji letnik gimnazije) vpisane tuje državljane, ki so v Slovenijo prišli izključno z namenom izobraževanja po programu mednarodne mature, c) vpisani tuji državljan je v drugem letniku gimnazije dosegel odličen šolski uspeh, d) tuji državljani niso na izobraževanju v Sloveniji na podlagi mednarodne (bilateralne) pogodbe ali drugih izmenjav, e) prijavi se samo tiste tuje državljane, katerih starši oziroma zastopniki, ki jih preživljajo med izobraževanjem, nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji. Institucija odda prijavo za celotno generacijo tujih državljanov. Prijava na razpis mora vsebovati s strani institucije v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: – potrdilo o višini letnih stroškov izobraževanja (soglasje Ministrstva za šolstvo in šport k višini šolnine), – potrdilo o višini stroškov bivanja v dijaškem domu na osebo, – fotokopijo potnega lista posameznega tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja, – potrdilo o odličnem šolskem uspehu v drugem letniku gimnazije za posameznega tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja, – izjavo staršev ali zastopnika tujega državljana, da nimajo začasnega ali stalnega bivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji in da se strinjajo, da institucija prijavi dijaka za sofinanciranje po tem razpisu in v njihovem imenu podpiše pogodbo. 3. Trajanje in obveznosti iz sofinanciranja: sofinanciranje za tuje državljane, ki so v šolskem letu 2005/2006 vpisani v prvi letnik gimnazijskega programa mednarodne mature (tretji letnik gimnazije), se izvaja eno šolsko leto. Če prijavljeni tuji državljan napreduje v višji letnik, se izvrševanje sofinanciranja nadaljuje v naslednjem šolskem letu, vendar le do roka za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku v istem šolskem letu. 4. Sredstva Sredstva se nakažejo za posamezno šolsko leto na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju neposredno instituciji, naslednje leto pa na podlagi predloženih dokazil o napredovanju v višji letnik. S sredstvi se pokrijejo stroški dijaškega doma v celoti, v preostanku pa šolnina. 5. Rok in način oddaje prijav Institucije pošljejo prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 29. 9. 2006 po pošti na naslov Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 25. razpis). Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 12. in 15. uro na sedežu Ad future osebno ali po telefonu 01/434-10-84 ter po elektronski pošti: metka.novak@ad-futura.si. 6. Druga določila Za izvedbo razpisnega postopka se smiselno uporabljajo Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future, ki so na voljo na sedežu in na spletni strani Ad future.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti