Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 430-5/2006 Ob-23390/06 , Stran 6756
I. Naročnik javnega razpisa Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje s proračunom nepredvidenih potreb, ki so namenjena: – za pomoč ekipi ali posamezniku, ki je dosegel izredni uspeh in se uvrstil v višji rang tekmovanja, – za organizacijo ali sodelovanje na državnem ali mednarodnem tekmovanju, ki je pomembno za občino in sredstva niso zajeta v finančnem načrtu, – za pomoč socialno šibkejšim športnikom, da se jim omogoči udeležba na pomembnih mednarodnih tekmovanjih. III. Merila in pogoji za odločanje o višini dodeljenih sredstev so: – vsebina predložene vloge (vloga ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in so v interesu občine, aktivnosti uporabnika sredstev so jasno opredeljene in zagotavljajo doseganje ciljev), – preglednost, ekonomičnost in realnost porabe dodeljenih sredstev, – dosedanje delo oziroma reference. Sredstva so namenjena nosilcem in izvajalcem športnih programov, ki imajo na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Jesenice pravico do sofinanciranja programa športa, imajo sklenjeno pogodbo o sofinanciranju programov športa v občini za leto 2006 ter izvršujejo vse obveznosti, določene s pogodbo. IV. Višina razpisanih sredstev je 533.000 SIT. V. Vsebina vloge in dodatne informacije Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vsak delavnik od 8. do 13. ure (soba II / 7) ali po tel. in 04/586-92-12 (Barbara Toman). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletnih straneh www.jesenice.si (pod rubriko »Razpisi – javni razpis za sofinanciranje s proračunom nepredvidenih potreb na področju športa v občini Jesenice v letu 2006«) in spletnih straneh Zavoda za šport Jesenice www.zsport-jesenice.si. VI. Rok in način prijave Predlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko oziroma osebno najpozneje do petka 29. 9. 2006 na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v sprejemno pisarno (pritličje), s pripisom »Javni razpis – nepredvidene potrebe na področju športa v letu 2006 – ne odpiraj!«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.30 oddana v sprejemno pisarno Občine Jesenice (pritličje). Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja), – naslov prejemnika (Občina Jesenice), – pripis »Javni razpis – nepredvidene potrebe na področju športa v letu 2006 – ne odpiraj!«. VII. Postopek obravnavanja vlog Pristojna komisija oziroma strokovna služba bo 4. 10. 2006 odprla prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Če pristojna komisija oziroma strokovna služba pri odpiranju vlog ugotovi, da le-ta ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5 dneh dopolniti, drugače bo izločena kot nepopolna. Predlog razdelitve sredstev pripravi komisija in ga posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom, le tega pa se posreduje vsem prosilcem, najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti