Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23193/06 , Stran 6758
Svet Varstveno delovnega centra Polž Maribor, Rapočeva ul. 13, Maribor, na podlagi sklepa 19. seje z dne 20. 6. 2006, v skladu z določili 32. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 104/92 – odločba US, 45/94, 8/96, 18/98, 34/98 – odločba US, 36/00), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB1 in 69/05 – odločba US) in 29. in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Polž Maribor razpisuje prosto delovno mesto direktorja varstveno delovnega centra Polž Maribor. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje, v statutu določene pogoje: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj, ali – višjo strokovno izobrazbo (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje; – za direktorja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alineje, mora ga pa opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha; – predložiti mora program dela z vizijo razvoja Varstveno delovnega centra Polž Maribor. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo pet let. Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, program dela z vizijo razvoja in kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov: Varstveno delovni center Polž Maribor, Rapočeva ulica 13, 2000 Maribor, ali oddati v tajništvu zavoda, najkasneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku trideset dni od objave razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti