Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 100-313/06-511 Ob-23351/06 , Stran 6759
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-ZJU-UPB2) objavlja Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest: 1. paznik, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Koper, oddelek Nova Gorica (m ali ž) – eno delovno mesto; 2. višji paznik, vodja izmene, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Koper (m) – eno delovno mesto; 3. svetovalec pedagog, v ZPKZ Koper (m ali ž) – eno delovno mesto. Opis dela za delovno mesto paznik: – varovanje zaprtih oseb in objektov, – sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb, – prevozi in spremljanje zaprtih oseb, – vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih sankcij. Opis dela za delovno mesto višji paznik – vodja izmene: – varovanje zaprtih oseb in objektov, – pripravljanje razporeda varovanja in organiziranje dela v izmeni, – sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb, – vodenje enostavnejših upravnih postopkov, – izvajanje usposabljanja paznikov v zavodu. Opis dela za delovno mesto svetovalec pedagog: – pedagoška diagnostika, prognostika in svetovanje, – individualno in skupinsko delo z zaprtimi osebami, – sodelovanje in izvajanje posebnih oblik strokovnega dela z zaprtimi osebami, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih. Delovno mesto paznik se lahko opravlja v nazivih paznik III, paznik II, paznik I. Delovno mesto višji paznik – vodja izmene se lahko opravlja v nazivih višji paznik II, višji paznik I. Izbrani kandidati bodo imenovani v naziv paznik III. oziroma višji paznik II. Naloge na delovnem mestu svetovalec-pedagog se opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec II, svetovalec I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv svetovalec III. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo prijavljeni kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – spol, kot je označen pri posameznem delovnem mestu, – najmanj srednja izobrazba splošne, tehnične oziroma druge ustrezne smeri (za delovno mesto paznik), višja strokovna izobrazba splošne, tehnične oziroma druge ustrezne smeri (za delovno mesto višji paznik – vodja izmene) najmanj visoka strokovna izobrazba pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne smeri (za delovno mesto svetovalec-pedagog), – delovne izkušnje v trajanju vsaj šest mesecev (za delovno mesto paznik), oziroma treh let in šest mesecev (za delovno mesto višji paznik – vodja izmene), oziroma sedem mesecev delovnih izkušenj (za delovno mesto svetovalec – pedagog), – za znanje jezika narodnosti višja raven: potrdilo pristojne institucije o aktivnem znanju ali dokazilo o verificiranem programu izobraževanja, ki je zajemal osem let italijanski jezik (za delovno mesto svetovalec – pedagog) in za znanje jezika narodnosti osnovna raven: potrdilo pristojne institucije o pasivnem znanju italijanskega jezika ali dokazilo o verificiranem programu izobraževanja, ki je zajemal štiri leta italijanski jezik (za delovno mesto višji paznik – vodja izmene), – vozniški izpit B kategorije (za delovno mesto paznik in višji paznik – vodja izmene), – strokovni izpit za imenovanje v naziv (za vsa tri delovna mesta); kandidati, ki tega izpita nimajo, ga bodo v primeru izbora morali opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, – strokovni izpit iz upravnega postopka (za delovno mesto svetovalec-pedagog). K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti: – fotokopijo dokazila o državljanstvu Republike Slovenije (npr. osebnega dokumenta), – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopijo vozniškega dovoljenja, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu za imenovanje v naziv (če ga imajo), – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka (če ga imajo), – lastno pisno izjavo z naslednjo vsebino: »Izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, da nisem obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zaradi naštetih dejanj nisem v kazenskem postopku«. Glede te izjave bodo morali izbrani kandidati pred imenovanjem v naziv predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in potrdilo pristojnega sodišča, da ni v kazenskem postopku. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in opisom delovnih izkušenj je potrebno v 8 dneh od dneva objave posredovati v zaprti ovojnici s pripisom »za javni natečaj-paznik, ali višji paznik – vodja izmene, ali svetovalec – pedagog« na naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper. Formalno nepopolne vloge se skladno s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Usposobljenost kandidatov se bo presojala z osebnim razgovorom na podlagi predstavitve v vlogi, dokazili in psihološkim testiranjem. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in s 3-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto svetovalec – pedagog. Delo se bo opravljalo na sedežu Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, za paznika pa v dislociranem oddelku Nova Gorica in na terenu, v izmenah, razen za svetovalca – pedagoga. Izbrani kandidati za delovno mesto paznik in višji paznik, vodja izmene bodo morali v šestih mesecih po sprejemu v delovno razmerje opraviti strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur.l. RS št. 22/00 in nasl.), ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije dobite na tel. 05/610-04-50 (Lilijana Laganis).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti