Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 1411 Ob-23194/06 , Stran 6758
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda, Osnovne šole Vižmarje Brod, Na Gaju 2, 1210 Ljubljana – Šentvid razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka za ravnatelja/ico mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje po 53. in 92. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB- 4 (Ur. l. RS, št. 98/05), ki so: – ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, – ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, – za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v tem roku, mu preneha mandat po zakonu, – kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Predložiti mora pisen program razvoja in dela šole. – na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI – UPB4 ter po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l. RS, št. 64/01). Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let. Predviden začetek dela je 9. 11. 2006. Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah s kratkim življenjepisom pošljite najpozneje v roku 8 dni po razpisani objavi, na naslov Svet Osnovne šole Vižmarje Brod, Na Gaju 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Za razpis ravnatelja«. Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti