Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

SV 1125/06 Ob-23479/06 , Stran 6771
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1125/06 z dne 11. 8. 2006, je bila nepremičnina – poslovni prostor v izmeri 71,40 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske hiše na naslovu Koroška cesta 7, 2000 Maribor, zgrajene na parcelah številka 1633/1 in številka 1633/2 katastrska občina Maribor – Grad; last dolžnika – zastavitelja Ekrema Aziri do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 11. 2005, sklenjene med njim kot kupcem ter med Leopoldom Matela in Nedo Karin Matela kot prodajalcema; zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem St. Stefan in Rosental, Murecker Strasse 23, Republika Avstrija, za zavarovanje denarne do dolžnika – zastavitelja Ekrema Aziri, rojenega 27. 5. 1964 in do dolžnice Flurije Aziri, rojene 8. 1. 1965 – oba stanujoča Kurirčkova ulica 9, 2204 Miklavž na Dravskem polju, in sicer v višini 100.000 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 6. 2021, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti