Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3861. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2005, stran 9519.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba Ustavnega sodišča, 67/97 – odločba Ustavnega sodišča, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – odločba Ustavnega sodišča, 89/99), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 92. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Podlehnik na 18. redni seji dne 20. 7. 2006 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke transakcijskega računa Občine Podlehnik.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podlehnik za leto 2005 izkazuje prejemke v višini 452,648.623,95 SIT in izdatke v višini 445,003.737,17 SIT. Prejemki in izdatki so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja terjatev in naložb in računu financiranja kot sledi:
+------------------------------------------------------------+---------------+
|A) Bilanca prihodkov in odhodkov              |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|I. Skupaj prihodki                     | 452,648.623,95|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|II. Skupaj odhodki                     | 445,003.737,17|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|III. Proračunski presežek(I. – II.)             |  7,644.886,78|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|B) Račun finančnih terjatev in naložb            |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih  |       0|
|deležev                           |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      |  3,500.000,00|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VI. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih  |       0|
|deležev                           |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)        | 43,776.866,46|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|C) Račun financiranja                    |        |
+------------------------------------------------------------+---------------+
|VIII. Zadolževanje                     | 134,527.659,00|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|IX. Odplačilo dolga                     | 10,789.551,10|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|X. Neto zadolževanje                    | 123,738.107,90|
+------------------------------------------------------------+---------------+
|XI. Povečanje sredstev na računih (I.+IV.+VIII.-II-V.-IX.) | 127,882.994,68|
+------------------------------------------------------------+---------------+
3. člen
Presežek prihodkov se nameni za financiranje projektov v letu 2006.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Podlehnik, dne 21. julija 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti