Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23393/06 , Stran 6760
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za prosta delovna mesta v Mestni upravi: 1. »Višji referent« v Referatu za predšolsko vzgojo v Oddelku za družbene dejavnosti. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih višji referent III, višji referent II in višji referent I. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv višji referent III. Delovno področje: – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji in dodatna znanja: – najmanj višja strokovna izobrazba pravne ali upravne smeri, – najmanj šest mesecev delovnih izkušenj, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, morajo ta pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti: – dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – dokazilo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (če ga kandidat/ka ima), – fotokopijo delovne knjižice ali drugo dokazilo, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje, – potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo, – potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili. Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s tri mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 2. »Pripravnik« na Zavodu za prostorsko načrtovanje, Grajska ulica 7, 2000 Maribor. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje slovenskega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji in dodatna znanja: – univerzitetna izobrazba geološke smeri, – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti: – dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – potrdilo o opravljenih preizkusih znanja (dobite ga na fakulteti – t.j. povprečna ocena izpitov), – potrdilo o nekaznovanosti ali svojo pisno izjavo, – potrdilo pristojnega sodišča ali svojo pisno izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil pisni izjavi, bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi predložiti obe navedeni potrdili. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas deset mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/ka se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. številki 02/220-10-00 pri Nini Hernah Kajbič, oziroma na elektronskem naslovu nina.hernah@maribor.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti