Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

3865. Pogoji za uporabo plakatnih mest, stran 9526.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in prvega odstavka 16. člena Odloka o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 114/00) Občina Sežana objavlja v zvezi s plakatiranjem v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006
P O G O J E
za uporabo plakatnih mest
1.
Plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno plakatiranje, niso namenjena za potrebe volilne kampanje.
2.
Občina bo organizatorjem volilne kampanje zagotovila brezplačna plakatna mesta s postavitvijo panojev.
Panoji se postavijo na naslednjih lokacijah:
1. Sežana
– ob ograji med starim gradom in traktom B Kulturnega centra Srečka Kosovela
– ob ograji košarkarskega igrišča na križišču Bazoviške ceste in Kosovelove ulice
– na bivši avtobusni postaji (nasproti občine).
2. Dutovlje
– na zelenici pred marketom
3. Lokev
– na parkirišču pred marketom.
3.
V času volilne kampanje se določijo še naslednja mesta, kjer si organizatorji volilne kampanje lahko sami brezplačno postavijo svoje panoje oziroma lahko brezplačno plakatirajo:
1. Sežana
– zelenica med Partizansko cesto in parkiriščem pred pošto in banko,
– zelenica ob križišču Lipiške in Regentove ulice,
– trg pri železniški postaji,
– na zelenici avtobusne postaje ob stari cesti proti Divači,
2. Dutovlje
– na trgu,
– pred Socialno varstvenim zavodom.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena, se plakatira na krajevno običajen način v skladu z Odlokom o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 114/00).
Pri tem je potrebno upoštevati prepovedi:
– lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, oken, vrat, dreves ipd.,
– oglaševanje na vozilih in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi oglaševanji (svetlobni, vrtljivi), na način, da se pri tem uporablja javna parkirna mesta in druga mesta ob javnih cestah ter s tem ovira potek prometa prevoznih sredstev,
– trosenje propagandnega materiala ali zatikanje ali lepljenje na avtomobile,
– nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje ali zakrivanje vsebine oglaševanja.
Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne bodo trajno poškodovala plakatnih mest.
4.
Plakatna mesta iz 3. točke so dostopna pod enakimi pogoji vsem organizatorjem volilne kampanje v Občini Sežana.
5.
Dovoljenje za plakatiranje ter postavljanje panojev in transparentov izven plakatnih mest, navedenih v 2. in 3. točki teh pogojev, izda pristojni upravni organ v soglasju z lastnikom oziroma upravljalcem zemljišča ali stavbe najkasneje v štirih (4) dneh od prejema vloge.
Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove lokacije ali tehničnih zahtev, potrebna dodatna soglasja ali dovoljenja, mora podati soglasje ali dovoljenje tudi zato pristojni organ.
6.
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo (občinskega redarja oziroma komunalnega nadzornika) najkasneje do 19. septembra 2006.
7.
Plakatiranje v nobenem primeru ni dovoljeno na zgradbah volišč, dvorišč volišč in določenem prostoru okrog zgradb volišč.
8.
Razpored postavitve plakatov na panojih se določi z žrebom. Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada za plakatiranje na panojih eno plakatno mesto dimenzije 70 cm x 100 cm.
V žreb se vključijo organizatorji volilne kampanje, ki so na občino dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v času volilne kampanje do vključno 19. septembra do 15. ure. Javno žrebanje plakatnih mest bo 20. septembra ob 9. uri v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
9.
V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za plakatiranje za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po izvedbi žrebanja. Plakatno mesto se dodeli po vrstnem redu prispele vloge. Občina zagotavlja plakatiranje na panojih samo do popolnitve vseh plakatnih mest.
Št. 041-4/2006-4
Sežana, dne 10. avgusta 2006
Podžupan
Občine Sežana
(po pooblastilu župana Miroslava Kluna
št. 03101-1/2005-35 z dne 14. 7. 2006)
mag. Božo Marinac l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti