Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3638. Uredba o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov
3639. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
3640. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sklepi

3612. Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge

MINISTRSTVA

3613. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3614. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2012

OBČINE

Cerknica

3615. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica
3616. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica

Dobrna

3617. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in Vojnik«
3618. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2012

Gornji Petrovci

3619. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2013

Kostanjevica na Krki

3620. Pravilnik o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora

Kuzma

3621. Spremembe Statuta Občine Kuzme
3622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma

Ljubljana

3623. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Log-Dragomer

3624. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinske svetnice in prehodu mandata na naslednjega kandidata

Medvode

3625. Obvezna razlaga 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
3626. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov
3627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
3628. Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v letu 2013
3629. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3630. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Murska Sobota

3631. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Naklo

3632. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2012
3633. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2013
3634. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2014
3635. Pravilnik o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Naklo

Šentjur

3636. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2013

Žužemberk

3637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o združitvi naselij, imenovanju ulic v naselju Žužemberk in preimenovanju naselja Pleševica

POPRAVKI

3641. Popravek Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud študentov v Občini Veržej

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti