Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3590. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski

MINISTRSTVA

3591. Pravilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati
3592. Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
3593. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
3594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
3595. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2012

SODNI SVET

3596. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3597. Sprememba Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3598. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

OBČINE

Celje

3599. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2013

Ivančna Gorica

3600. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2012
3601. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica
3602. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična

Jesenice

3603. Odlok o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa
3604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
3605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok
3606. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2013

Radeče

3607. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče

Rečica ob Savinji

3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012

Rogatec

3609. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2013
3610. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2013

Žiri

3611. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

82. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju pri zaščiti prič (MSZP)
83. Zakon o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MDPEKMPP)
84. Zakon o ratifikaciji Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi (MPIELP)
85. Zakon o spremembah Zakona o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (MKCVMUO-A)
86. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD)
87. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP)
88. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih (BROVG)
89. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS-A)

Ministrstvo za zunanje zadeve

90. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o sodelovanju v boju proti kriminalu
91. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenje in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti