Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3591. Pravilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati, stran 9490.

Na podlagi 91. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati
1. člen
Ta pravilnik določa dela, ki jih delavci na obrambnem področju poleg svojega dela ne smejo opravljati in dela, za katera potrebujejo soglasje delodajalca.
2. člen
(1) Delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati naslednjih del:
1. dela v tujini;
2. posredovanje ali sklepanje pogodb pri prodaji nepremičnin ali storitev;
3. prodaja in opravljanje drugih storitev v zvezi z nabavo, prodajo ali vzdrževanjem vojaškega orožja in opreme oziroma namenskih sredstev za obrambne potrebe;
4. dela v zvezi z graditvijo ali vzdrževanjem vojaških objektov oziroma objektov posebnega pomena za obrambo;
5. posredovanje in sklepanje pogodb ali druga dela na področju zavarovalništva ter prodaja vrednostnih papirjev za druge;
6. prodaja in trženje blaga po domovih;
7. dela v zasebni varnostni agenciji, detektivski dejavnosti in dela v zvezi z izvršbami oziroma izterjavo;
8. zavarovanje javnih shodov in javnih prireditev ter rediteljska dejavnost v gostinskih in drugih objektih;
9. spremljanje prevozov in prenosov denarja in drugih vrednostnih pošiljk.
(2) Delavci, ki poklicno opravljajo vojaško službo, kot so letalsko tehnično osebje, radarsko osebje, pirotehniki, potapljači in drugi, ne smejo poleg del iz prejšnjega odstavka, opravljati tudi del, ki po posebnih predpisih niso združljiva z opravljanjem vojaške službe.
(3) Delavci na obrambnem področju lahko dela v gospodarskih družbah ali enaka oziroma podobna dela kot jih opravljajo na svojem delovnem mestu, pri drugem organu ali organizaciji, opravljajo le po predhodnem soglasju ministra, razen del, za katera zakon določa, da soglasja ministra ni treba pridobiti.
3. člen
Delavcu na obrambnem področju se ne izda soglasje za opravljanje del iz tretjega odstavka prejšnjega člena, če se ugotovi, da bi takšno delo delavca oviralo pri opravljanju dela, škodovalo ugledu Ministrstva za obrambo ali Slovenske vojske ali ni združljivo z dejavnostjo Ministrstva za obrambo ali Slovenske vojske. Iz enakih razlogov se že izdano soglasje lahko prekliče.
4. člen
Delavec na obrambnem področju vlogo za izdajo soglasja vloži pri pristojni kadrovski službi, ki predlog odločitve posreduje ministru. Obrazec vloge je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Minister za obrambo izda pisno soglasje za dobo največ enega leta in se na podlagi vloge delavca lahko podaljša.
6. člen
Soglasja, izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, prenehajo veljati 31. decembra 2012.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delih, ki jih delavci na obrambnem področju ne smejo opravljati (Uradni list RS, št. 60/03).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-41/2012-10
Ljubljana, dne 26. novembra 2012
EVA 2012-1911-0025
Aleš Hojs l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti