Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

85. Zakon o spremembah Zakona o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (MKCVMUO-A), stran 358.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (MKCVMUO-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (MKCVMUO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
Št. 003-02-9/2012-16
Ljubljana, dne 29. novembra 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O CIVILNOPRAVNIH VIDIKIH MEDNARODNE UGRABITVE OTROK (MKCVMUO-A)
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/93) se naslov zakona spremeni tako, da se glasi: »Zakon o ratifikaciji Konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok«.
2. člen
V 1. členu se besedilo »mednarodne ugrabitve« nadomesti z besedilom »mednarodnega protipravnega odvzema«.
3. člen
V 2. členu se v slovenskem besedilu prevoda konvencije v naslovu konvencije besedilo »mednarodne ugrabitve« nadomesti z besedilom »mednarodnega protipravnega odvzema«.
4. člen
V 3. členu se besedilo »Ministrstvo za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za družino«.
5. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Za izvajanje konvencije skrbijo ministrstvo, pristojno za družino, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za pravosodje, ter ministrstvo, pristojno za zdravje.«.
Končna določba
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 542-01/12-2/11
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EPA 255-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti