Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3597. Sprememba Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, stran 9498.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12), 22. člena Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05 in 42/11) in 13. člena Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote (Uradni list RS, št. 14/06), Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, izdaja
S P R E M E M B O S P L O Š N I H P O G O J E V
za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana
1. člen
V splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12) se drugi odstavek 60. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pri posrednem merjenju so količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode izražene v MWh in se izračunajo po enačbi:
2. člen
Drugi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do 1. oktobra 2015 se poraba toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri posrednih meritvah obračunava po določilih 60. člena tega akta, pri čemer se količine dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode izračunajo po enačbi:
3. člen
Ta sprememba Splošnih pogojev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. JPE3000170187
Ljubljana, dne 9. novembra 2012
EVA 2012-2430-0199
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Drašković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti