Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju, stran 9496.

Na podlagi šestega odstavka 92. in 96. člena v povezavi s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju
1. člen
V Pravilniku o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 48/11) se v 4. členu besedilo točke 1. Slovenščina spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj slovenščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program slovenščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje slovenistika ali slovenski jezik in književnost.«.
Besedilo točke 2. Italijanščina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program italijanščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje italijanščina, italijanski jezik in književnost ali italijanistika.«.
Besedilo točke 3. Madžarščina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj madžarščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz madžarščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje madžarski jezik s književnostjo.«.
Besedilo točke 4. Angleščina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj angleščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program angleščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje anglistika ali poučevanje angleščine.«.
Besedilo točke 5. Nemščina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj nemščine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program nemščine ali
– magistrski študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik.«.
Besedilo prvega odstavka točke 6. Matematika se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj matematike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program matematike ali računalništva z matematiko ali
– enovit magistrski študijski program druge stopnje pedagoška matematika ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – matematika), izobraževalna matematika, matematika ali matematične znanosti.«.
Besedilo točke 7. Umetnost se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj umetnosti, vsebinskega sklopa glasba, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program iz glasbene pedagogike ali kompozicije in glasbene teorije ali
– magistrski študijski program druge stopnje glasbena pedagogika, glasbeno-teoretska pedagogika ali glasbena umetnost (smer kompozicija in glasbena teorija).
Učitelj umetnosti, vsebinskega sklopa likovno snovanje, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali oblikovanja ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer likovna pedagogika) ali slikarstvo,
Učitelj umetnosti, vsebinskega sklopa umetnostna zgodovina, je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program umetnostne zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje umetnostna zgodovina.«.
Besedilo točke 8. Družboslovje se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj družboslovja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije, zgodovine ali sociologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija, zgodovina, sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja ali sociologija – upravljanje človeških virov in znanja.«.
Besedilo točke 9. Geografija se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj geografije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program geografije ali
– magistrski študijski program druge stopnje geografija.«.
Besedilo točke 10. Zgodovina se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj zgodovine je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program zgodovine ali
– magistrski študijski program druge stopnje zgodovina.«.
Besedilo točke 11. Sociologija se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj sociologije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program sociologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje sociologija, sociologija – sociologija vsakdanjega življenja ali sociologija – upravljanje človeških virov in znanja.«.
Besedilo točke 12. Psihologija se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj psihologije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program psihologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija.«.
Besedilo točke 13. Filozofija se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj filozofije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program filozofije ali
– magistrski študijski program druge stopnje filozofija.«.
Besedilo prvega odstavka točke 14. Naravoslovje se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj naravoslovja je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije, fizike ali kemije, biokemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija, fizika ali kemija), izobraževalna biologija, pedagoška fizika, izobraževalna fizika, fizika, kemijsko izobraževanje, izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika.«.
Besedilo prvega odstavka točke 15. Fizika se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj fizike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program fizike ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – fizika), pedagoška fizika, izobraževalna fizika ali fizika.«.
Besedilo prvega odstavka točke 16. Kemija se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj kemije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije ali biokemije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – kemija), kemijsko izobraževanje, izobraževalna kemija, kemija, kemijsko inženirstvo ali kemijska tehnika.«.
Besedilo prvega odstavka točke 17. Biologija se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj biologije je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program biologije ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija) ali izobraževalna biologija.«.
Besedilo točke 18. Športna vzgoja se spremeni tako, da se glasi:
»Učitelj športne vzgoje je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program športne vzgoje ali
– magistrski študijski program druge stopnje športna vzgoja.«.
Besedilo prvega odstavka točke 19. Informatika tako, da se glasi:
»Učitelj informatike je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, matematike (smer – računalništvo z matematiko ali uporabna matematika), računalništva z matematiko, računalništva, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali sociologije (smer – družboslovna informatika) ali
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – računalništvo), izobraževalno računalništvo, računalništvo in informacijske tehnologije, računalništvo in informatika, poslovna informatika, management informatike in elektronskega poslovanja, organizacija in management informacijskih sistemov, informatika v sodobni družbi ali družboslovna informatika.«.
2. člen
V 8. členu se spremeni besedilo druge alineje točke 1. Svetovalni delavec tako, da se glasi:
»magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika.«.
V drugem odstavku točke 2. Knjižničar se za besedo »modulov« doda besedilo »ali za svetovalnega delavca«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-125/2012
Ljubljana, dne 30. novembra 2012
EVA 2012-3330-0115
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti