Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2012 z dne 6. 12. 2012

Kazalo

3605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok, stran 9506.

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 56. člena Zakona o osnovni šoli ((Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 – ZUJF) in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 22. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok
1. člen
V 4. točki 2. člena Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok (Uradni list RS, št. 80/09, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se za besedilom »poročilo o stanju družine.« doda nov stavek, ki se glasi: »Prevozni stroški se povrnejo tudi spremljevalcu.«
2. člen
V 3. členu Pravilnika se spremeni besedilo drugega in tretjega odstavka, ki se glasi:
»Stroške prevoza za ostale upravičence iz drugega člena tega pravilnika se povrne glede na ceno vozovnice za javni prevoz (v višini mesečne vozovnice oziroma za dni, ko je upravičenec prisoten pri pouku) oziroma se povračilo prevoznih stroškov določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojnoizobraževalni oziroma socialnovarstveni zavod oziroma drugi izobraževalni zavodi – dom upravičenca in nazaj, kolikor strokovna služba ugotovi, da je to cenejša oblika prevoza, in sicer v višini, ki jo na dan obračuna kilometrine določa veljavna zakonodaja.
V primeru, da od doma do šole oziroma zavoda, ki jo/ga otrok obiskuje ni direktne javne prevozne povezave, ki bi omogočila pravočasen prihod k pouku oziroma otrok iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza (bi porabil nesorazmerno veliko časa za prevoz v šolo ali iz šole), se povračilo prevoznih stroškov določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojnoizobraževalni oziroma socialnovarstveni zavod oziroma drugi izobraževalni zavod – dom upravičenca in nazaj, in sicer v višini, ki jo na dan obračuna kilometrine določa veljavna zakonodaja.«
3. člen
V celoti se črta besedilo 7. člena Pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2012
Jesenice, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti