Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Ob-5058/12 , Stran 2742
Ob-5058/12
Upravni odbor Inštituta za ekonomska raziskovanja, Ljub­ljana, Razpisna komisija, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljub­ljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06) razpisuje delovno mesto direktorja/ice Inštituta za ekonomska raziskovanja. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Kandidat/ka za direktorja/ico mora v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/1994, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06, 112/07, 9/11, 57/12) in Sklepom o preoblikovanju Inštituta za ekonomska raziskovanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/98, 65/99, 13/3, 11/06 in 47/11) izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti mora doktorat znanosti s področja ekonomskih ved, – izkazovati mora mednarodno primerljive raziskovalne rezultate v zadnjih petih letih, – izkazovati mora sposobnost za organiziranje in vodenje, – v zadnjih 5 letih mora imeti samostojno objavljena znanstvena ali strokovna dela z ekonomskega področja, ki dosegajo najmanj 100 točk po pravilniku, ki ureja izvolitev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive, – imeti mora izkušnje pri organiziranju in vodenju raziskovalnega dela na ekonomskem področju, – aktivno mora obvladati najmanj dva tuja jezika, – pripraviti mora razvojni program Inštituta, – imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju podobnih del in nalog. Kandidati/ke morajo svoje prijave, skupaj z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom, razvojnim programom Inštituta za ekonomska raziskovanja, najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa poslati na naslov: Inštitut za ekonomska raziskovanja, Kardeljeva ploščad 17, 1109 Ljub­ljana, v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisno komisijo«. Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi tega razpisa. Za morebitne dodatne informacije se obrnite na tajništvo inštituta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljub­ljana, tel. 01/53-03-810.
Inštitut za ekonomska raziskovanja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti