Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Ob-5027/12 , Stran 2761
Ob-5027/12
Družba Lepenka d.d. Tržič, Slap 8, 4290 Tržič, v skladu z določili ZGD-1, objavlja predlog dopolnitve dnevnega reda skupščine, sklicane za ponedeljek 17. 12. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi poslovne zgradbe skupine Krater na Črnučah, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljub­ljana – Črnuče, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/12, dne 16. 11. 2012. Zahtevo za uvrstitev dodatnih točk na dnevni red podaja odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., po pooblastilu delničarja Jožeta Prosena (v nadaljevanju: delničar). Navedeni delničar skladno s 298. členom ZGD-1 predlaga dodatne tri točke dnevnega reda, in sicer: 1. »Imenovanje posebnega revizorja«, pri čemer predlaga, da skupščina pod to točko sprejme naslednji sklep: »Imenuje se posebni revizor, to je družba UHY revizijska družba d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljub­ljana, ki naj preveri naslednje posle družbe Lepenka d.d. Tržič: – nakup 22 % poslovnega deleža v družbi Algas, d.o.o. Ljub­ljana, Pod gričem 10, Ljub­ljana; – nakup 2 % poslovnega deleža v družbi Skok d.o.o., Brnčičeva 31, Ljub­ljana – Črnuče, in – nakup 5500 delnic Dela Tiskarne, d.d. Ljub­ljana, Dunajska cesta 5, Ljub­ljana.« 2. »Priprava poračunov za prenos dejavnosti«, pri čemer predlaga, da skupščina pod to točko sprejme naslednji sklep: »Poslovodstvi Lepenke d.d., Tržič je dolžno v roku 15 dni pripraviti poračune po aneksih, ki naj bi bili po podatkih letnega poročila za 2011 sklenjeni v zvezi s prenosom dejavnosti Lepenke d.d. Tržič na Papir Servis d.o.o. in izterjati plačilo.« 3. Imenovanje izrednega revizorja«, pri čemer predlaga, da skupščina pod to točko sprejme naslednji sklep: »Imenuje se izredni revizor, to je družba UHY revizijska družba d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljub­ljana, ki naj za poslovna leta, v katerih je delničar Salomon d.o.o. Ljub­ljana, Papirniški trg 17, Ljub­ljana – Polje, pridobil oziroma pridobival delnice družbe Lepenka d.d. Tržič, preveri pravilnost vrednotenja postavk, še zlasti pravilnost vrednotenja višine kapitala, v računovodskih izkazih Lepenke d.d. Tržič, ki so sestavni del letnih poročil. Gradivo za dopolnitev dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na naslovu Slap 8, Tržič pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino.
Lepenka d.d. Tržič direktor Andrej Repinc

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti