Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

SV 4874/12 Ob-5080/12 , Stran 2763
SV 4874/12 Ob-5080/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljub­ljane, opr. št. SV-4874/12, DK-147/12 z dne 30. 11. 2012, je bila nepremičnina – 2-sobno stanovanje, št. 8/08, na naslovu Brilejeva ulica 16, v Ljub­ljani, v izmeri 59,15 m2, ki se nahaja v 8. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Brilejeva ulica 16, v Ljub­ljani, ki stoji na parc. št. 131/3, vpisani v vl. št. 1738, k.o. Dravlje, ki je na podlagi prodajne pogodbe z dne 31. 3. 1982, last Vesne Kučar, EMŠO 0701957505056, stan. Briljeva ulica 16, 1000 Ljub­ljana in Ivana Kučar, EMŠO 1209952501062, stan. Brilejeva ulica 16, 1000 Ljub­ljana, do celote, zastavljena v korist upnika D-SOLVENTA d.o.o., Rožna dolina, Cesta III 15, 1000 Ljub­ljana, matična številka 3753808000, zanj prokurist Janez Levstek, za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.000,00 €, s pogodbeno obrestno mero 2 % mesečno, z rokom vračila 1. 3. 2013, kot je določeno v notarskem zapisu pos. pog. in sporazumu o zav. den. terjatve z zapisnikom o hrambi izvirnikov prodajnih pogodb, napram posojilojemalcu FULI INŽENIRING d.o.o., Drapšinova ulica 1 B, 3000 Celje, matična številka 2213389000, zanj director Ardian Elshani.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti