Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 2130-12-0244 Ob-5046/12 , Stran 2717
Št. 2130-12-0244 Ob-5046/12
Popravek
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja popravke Tretjega javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2012 in 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87 dne 16. 11. 2012, Ob-4817/12: 1. Pri poglavju 2.13. Posebni pogoji za investicije v turizem se popravi 3. točka tako, da glasi: »Prejemnik sredstev bo nastanitveni obrat, za katerega je v okviru tega razpisa pridobil sredstva, v skladu s predpisi s področja gostinske dejavnosti (veljavni Zakon o gostinstvu, pravilniki) registriral pri pristojnemu organu v 30 dneh po končanju investicije oziroma najkasneje do 30. 1. 2014, če se investicija zaključi v letu 2013 in najkasneje do 30. 1. 2015, če se investicija zaključi v letu 2014. Prejemnik sredstev bo nastanitvene kapacitete oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku investicije.« 2. V poglavju 2.20. Zaupna narava dokumentacije se spremeni prvi odstavek tako, da glasi: »Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel za leti 2013 in 2014, so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost.« 3. V poglavju 2.22. Izločitev vlog se drugi odstavek spremeni tako, da glasi: »Vloga se zavrže tudi, če – je bil-a z dopolnitvijo spremenjen-a (10. člen Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog, Uradni list RS, št. 56/11): – višina zaprošenih sredstev, – del vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge in /ali – elementi vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale vloge, ki so kandidirale na tem javnem razpisu – je bil vlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge, vendar: – vloge ni dopolnil pravočasno, – je ni dopolnil ustrezno (v skladu s pozivom za dopolnitev) ali – je sploh ni dopolnil.« V tretjem odstavku istega poglavja se črta točka 9, točka 10 pa postane točka 9.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti