Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 28/2012 Ob-5047/12 , Stran 2742
Št. 28/2012 Ob-5047/12
Svet Centra za socialno delo Ljub­ljana-Center na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 – Odl. US, 103/07, 45/08 – ZArbit, 83/09 – Odl. US), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB-2 s spremembami, v nadaljevanju ZSV) ter v skladu z 32. členom Statuta Centra za socialno delo Ljub­ljana-Center, razpisuje prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ljub­ljana – Center. Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu ZSV, in sicer: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj – ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit po ZSV; – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najpozneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Kandidati naj k prijavi na razpis priložijo tudi življenjepis in program dela oziroma svojo vizijo delovanja Centra za socialno delo Ljub­ljana-Center za mandatno obdobje. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi tega razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Centra za socialno delo Ljub­ljana-Center, Dalmatinova ul. 2, 1000 Ljub­ljana, z oznako: »za razpis direktorja« in pripisom »Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Svet Centra za socialno delo Ljub­ljana-Center

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti