Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 12-000670 Ob-5076/12 , Stran 2761
Št. 12-000670 Ob-5076/12
Na podlagi prvega in tretjega odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na zahtevo delničarja CM Celje, d.d. – v stečaju z dne 30. 11. 2012, ki jo je družba prejela dne 3. 12. 2012, objavljamo dodatno točko dnevnega reda 19. seje skupščine delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d., ki bo v četrtek, 27. 12. 2012 ob 11. uri, v sejni sobi družbe VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje. Točka 5 – Imenovanje posebnega revizorja za preveritev poslov družbe. Sklep k točki 5., ki ga predlaga delničar CM Celje d.d., – v stečaju: Skupščina imenuje za posebnega revizorja revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljub­ljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki jih je družba VOC Celje d.d. sklepala v zadnjih petih letih od dneva sprejema tega sklepa, pri čemer naj se posebej preverijo: – vsi posli, ki jih je družba sklepala s svojimi hčerinskimi družbami, pri katerih je v osnovnem kapitalu udeležena z več kot 25 %; – vsi posli, ki jih je družba sklepala z družbo CM Celje d.d. – v stečaju in hčerinskimi družbami CM Celje d.d. – v stečaju, pri katerih je družba CM Celje d.d. – v stečaju v osnovnem kapitalu udeležena z več kot 25 %, pri čemer naj se posebej preučijo posojilna in poroštvena razmerja, ter razmerja v zvezi z nakupom motornih vozil, predvsem avtomobilov, od družbe CM Celje d.d. – v stečaju in nadaljnja razpolaganja s temi vozili in vse izdane fakture družbe družbi CM Celje d.d. – v stečaju v obdobju od 29. 6. 2012 dalje; – vsi posli, ki jih je družba sklepala z družbama Derma d.o.o. in Cegrad d.o.o., pri čemer naj se v tej zvezi posebej preučijo posojilna in poroštvena razmerja; – sklenjene odvetniške pogodbe in naročene odvetniške storitve, opravljene storitve po teh pogodbah in naročilih, ter opravljena plačila zanje; – sklenjene pogodbe in naročila za opravljene svetovalne storitve, opravljene storitve po teh pogodbah in naročilih ter opravljena plačila zanje. Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (pravno-formalni vidik in vidik ekonomske upravičenosti), z vidika izvedbe poslov (transparentnost, gospodarnost, pravno-formalna smotrnost, ustreznost zavarovanj) in z vidika vpliva poslov na poslovanje (izpostavljenost tveganju in finančno-računovodski vidik). Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.
VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. Prokurist Roman Moškotevc

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti