Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

, Stran 2766
Drugo preklicujejo
ANGOR d.o.o., Milčinskega ulica 7, Ljub­ljana, taxi nalepko za taxi tablo, številka 0004600/03243/760/017, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gnb-330049 Bojan Grunt s.p., Rožna dolina, cesta VI 10, Ljub­ljana, licenco za vozilo MAN, št. 008607/001, reg. št. LJ-Z7-37F, in za vozilo mercedes benz, št. 008607/003, reg. št. LJ 44-3VX, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gng-330044 Bojan Grunt s.p., Rožna dolina, Cesta VI/10, Ljub­ljana, potrdilo za voznika Metodija Tenev, z veljavnostjo do 7. 1. 2013. gnf-330045 Furlan Janja, Dravska ulica 7, Maribor, študentsko izkaznico, št. 21110357, izdala Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljub­ljani. gnk-330036 Grilc - Brilli Katarina, Pod lipami 34, Ljub­ljana, štampiljke z besedilom KATARINA GRILC - BRILLI univ. dipl. inž. grad, IZS TP0654 in štampiljko z besedilom: KATARINA GRILC - BRILLI univ. dipl. inž. grad. IZS G-0491, izdala Inženirska zbornica Slovenije. gnn-330062 Grilc - Brilli Katarina, Pod lipami 34, Ljub­ljana, izkaznica pooblaščenega inženirja, št. 47038, identifikacijska številka G-0491, izdala Inženirska zbornica Slovenije. gni-330063 Hace Tjaša, Šmarca, Habjanova ulica 28, Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19992212, izdala Ekonomska fakulteta, Ljub­ljana. gnz-330075 Horvat Simon, Pionirska ulica 20, Radomlje, digitalno tahografsko kartico št. 1070500022809000, izdal Cetis d.d. Celje. gnx-330023 Jakupak Mitja, Trg Rivoli 4, Kranj, službeno izkaznico vojaške policije, št. 1734. gnx-330052 Josip Šamu s.p., Nove Loke 5, Mozirje, licenco, številka 000336/002, za vozilo neoplan, registrska številka CE P0 968. gne-330067 Jože Černelič s.p., Poklek pri Podsredi 28, Podsreda, potrdilo za voznika Antona Tunjića, št. 008188/BGD64-2-1311/2010 z veljavnostjo do 25. 3. 2011. gnl-330039 Kocjančič Danijela, Prade cesta 9/7, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 97110237, izdala Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem. gnu-330026 KONKURENCA d.o.o., Celovška cesta 108, Ljub­ljana, nalepka taksi table, št. 002/1019704, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gnl-330064 Krašovec Boštjan, Podkraj pri Velenju 10A, Velenje, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v prometu, izdajatelj Ministrstvo za promet RS, številka 800139, izdano leta 2008. gns-330028 Majal Sašo, Sp. Prebukovje 12, Šmartno na Pohorju, dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 1001725. m-605 Matjaž Jakup s.p., Grško 4, Ljub­ljana Šmartno, licence za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, številke licenc: O0306834, za reg. št.: LJ X1-23J, O0306835, za reg. št.: LJ 69-6JK, O0306836, za reg. št.: LJ 60-0NP, O0308320, za reg.št.: LJ CK-761. gnv-330054 Miran Maučec s.p., Kolodvorska ulica 13, Veržej, licenco Skupnosti, številka 008690/001, za vozilo mercedes-benz, registrska številka MS M3-059. gnm-330034 MOSIAN d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub­ljana, licencoza vozilo iveco, št. 005/314394, reg. št. LJ BR 930, izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. gnh-330068 Muhič Deniz, Klečet 29, Žužemberk, voznikovo kartico, številka 1070500032233000, izdajatelj Cetis, izdano leta 2011. gnt-330027 Obrovac Josip, Cesta Proletarskih brigad 62, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031184000, izdal Cetic. m-613 Oljača Duško, avtoprevozništvo s.p., Na zelenici 17, Prebold, licenco, številka 007753/002, za tovorno vozilo MAN, registrska številka CE F0-144. gnz-330046 Osredkar Katja, Zaloška cesta 83, Ljub­ljana, študentsko izkaznico, št. 01008194, izdala Pedagoška fakulteta, Ljub­ljana. gne-330071 Perme Kaja, Adamičeva cesta 11, ­Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 71090659, izdala Biotehniška fakulteta. gnp-330056 Peterka Kristjan, Panonska 37, Rakičan, Murska Sobota, službeno izkaznico Vojaške policije, izdajatelj 17.BVP, številka 1663. gnf-330066 Planinšec Rok, C. zmage 21, Maribor, študentsko izkaznico, št. 19981031, izdala Univerza v Ljub­ljani, Ekonomska fakulteta. m-612 Reja transport d.o.o., Istrska ulica 36, Kozina, licenco, za vozilo scania R480, registrska številka KP REJA-31, identifikacijska številka vozila XLER4X20005181774. gne-330042 Reja transport d.o.o., Istrska ulica 36, Kozina, licenco, številka G0303150, za vozilo scania R480, registrska številka KP REJA-23, identifikacijska številka vozila XLER4X20005189774. gnd-330043 Rigler Katja, Prušnikova 48, Maribor, študentsko izkaznico, št. E5007611, izdala FERI v Mariboru. m-610 Sagadin Aljoša s.p., Medvedce 18A, Majšperk, potrdilo za voznika Radmila Stojanovič, številka 008476/AD52-3-3098/2010, z veljavnostjo do 5. 6. 2011. gng-330040 Sagadin Aljoša s.p., Medvedce 18A, Majšperk, izvod licence Skupnosti, številka 008476/000. gnf-330041 Sladič Klemen, Nova vas pri Lescah 008A, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 24930462, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnl-330060 Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž pri Ormožu, potrdilo za voznika Dragana Perić, številka 008050/AD49-2-2019/2010. gnr-330029 Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž pri Ormožu, potrdilo za voznika Mirka Matića, številka 008050/AD49-3-2019/2010. gnq-330030 Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž pri Ormožu, licenco, številka 008050/003, za vozilo DAF, registrska številka MB F1-34C. gnp-330031 Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž pri Ormožu, licenco, številka 008050/006, za vozilo DAF, registrska številka MB Z0-03R. gno-330032 Stanko Pesrl s.p., Kajžar 19, Miklavž pri Ormožu, licenco, številka 008050/001, za vozilo DAF, registrska številka MB Z3-813. gnn-330033 Stare Urban, Rožna dolina c. IX/24 a, Ljub­ljana, študentsko izkaznico, št. 23090399, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljub­ljana. gnb-330024 T.L.Sirk d.o.o., Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica, dovolilnico, številka 0004452, za državo 11, oznaka države 191. gnt-330077 Topolovec Maja, Rezijanska ul. 21, Maribor, študentsko izkaznico, št. 61199699, izdala Filozofska fakulteta v Mariboru. m-599 Vlahinič Dejan, Dobrova 2, Celje, potrdilo za voznika - NPK certifikat 22867, izdajateljica OZS, številka 651/8400.002.4.1, izdano leta 2004. gny-330072 Vogrinec Boris, Vojkova 6, Postojna, službeno izkaznico Vojaške policije SV, številka 01693. gnl-330035 Zidarstvo Mrak Jožef Mrak s.p., Studenčice 42, Medvode, licenco skupnosti, št. 008096/BGD37-3-10283/2007, za vozilo z registrsko številko LJ C9 11K, velja od 13. 12. 2007 do 13. 12. 2012, izdajateljica OZS. gnb-330053 Žerovnik Igor, Dunajska 346, Ljub­ljana-Črnuče, štampiljko pravokotne oblike, velikosti cca 5,5x1,5 cm,v treh vrsticah napisano: IGOR ŽEROVNIK inž. elektr. IZS E-0417. gns-330078

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti