Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Ob-5059/12 , Stran 2761
Ob-5059/12
Družba Farme Ihan d.d. kot kvalificirani delničar, ki je zastopan z več kot dvajse­tino osnovnega kapitala družbe Meso Kamnik d.d., v skladu s sklicem 19. redne seje skupščine družbe Meso Kamnik d.d. za dne 4. 1. 2013 pravočasno v roku 7 dni po objavi sklica navedene skupščine podaja zahtevo delničarja za dopolnitev dnevnega reda, kot sledi: Dnevni red skupščine se razširi s točko 3: Odobreni kapital. 3.1. Predlog sklepa k točki 3 dnevnega reda: Spremeni se statut družbe, tako da se v 4. členu statuta doda nov četrti odstavek, ki se glasi: Direktor družbe je pooblaščen, da v obdobju petih let do vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine družbe dne 4. 1. 2013 v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine družbe, osnovni kapital družbe enkrat ali večkrat poveča največ za 294.336,00 EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 7.008 novih navadnih delnic po vsakokratni emisijski vrednosti 42 EUR za delnico (vplačilo se izvede po nominalni vrednosti). Nove delnice se izdajo z enakimi pravicami, kot jih imajo ostale delnice družbe Meso Kamnik d.d.. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala. Direktor družbe lahko odloči o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet družbe. 3.2. Predlog sklepa k točki 4 dnevnega reda: Direktor družbe se pooblašča, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta v sodni register, in po sprejemu tega sklepa na seji skupščini dne 4. 1. 2013, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine družbe, osnovni kapital družbe enkrat ali večkrat poveča največ za 294.336,00 EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 7.008 novih navadnih delnic po vsakokratni emisijski vrednosti 42 EUR za delnico (vplačilo se izvede po nominalni vrednosti). Nove delnice se izdajo z enakimi pravicami, kot jih imajo ostale delnice družbe Meso Kamnik d.d.. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala. Direktor družbe lahko odloči o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet družbe. Nadzorni svet je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe Meso Kamnik d.d. zaradi uskladitev njegovega besedila zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe z odobrenim kapitalom. Predlagani sklep se kot dopolnitev dnevnega reda, brez obrazložitve, objavi v Uradnem listu RS v skladu s sklicem 19. redne seje skupščine družbe Meso Kamnik d.d. in v skladu z veljavnim Statutom družbe Meso Kamnik d.d. ter določili ZGD. Obrazložitev: Predlagatelj predlaga razširitev dnevnega reda s predlogom sklepa o povečanju osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom, kot sledi zgoraj, zaradi bodočega zagotavljanja kapitalske ustreznosti v skladu z določili ZFPPIPP in zaradi eventuelnega izboljšanja likvidnosti družbe, podrejeno pa tudi z namenom pridobitve sredstev za nove investicije, ki jih družba Meso Kamnik d.d. trenutno ne more financirati z dolžniškimi viri zaradi blokade dodatnega financiranja s strani matične banke.
Farme Ihan d.d. Iztok Svetin, direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti