Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3612. Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge, stran 9513.

Na podlagi 4. člena Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM) ter v zvezi s 4. členom Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11 in 64/12) je Vlada Republike Slovenije na 36. seji dne 8. 11. 2012 sprejela naslednji
S K L E P
o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge
1. člen
Komisija Vlade Republike Slovenije za droge (v nadaljnjem besedilu: komisija) opravlja naslednje naloge:
– pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo;
– predlaga Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) predlog nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program) in ukrepe pri izvajanju nacionalnega programa;
– predlaga vladi ukrepe za zmanjševanje ponudbe in uporabe prepovedanih drog;
– spremlja in usklajuje izvajanje nacionalnega programa;
– spremlja izvajanje določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij na področju prepovedanih drog ter zagotavlja mednarodno sodelovanje.
2. člen
Vlada v komisijo imenuje predstavnike:
– ministrstva, pristojnega za zdravje;
– ministrstva, pristojnega za notranje zadeve;
– ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost, kulturo in šport;
– ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve;
– ministrstva, pristojnega za pravosodje in javno upravo;
– ministrstva, pristojnega za finance;
– ministrstva, pristojnega za obrambo;
– ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in okolje;
– ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve;
– Zveze društev na področju drog Slovenije in
– Zveze nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti.
Predsednik komisije je predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje.
3. člen
Z namenom priprave strokovnih podlag za odločanje lahko komisija povabi k sodelovanju neodvisne strokovnjake s področja prepovedanih drog.
4. člen
Sejo komisije sklicuje in vodi predsednik ali njegov namestnik.
Namestnika izmed članov na prvi seji komisije izberejo člani.
Komisija sprejme odločitev, če je zanjo glasovala večina članov komisije.
5. člen
Administrativna dela za komisijo opravlja ministrstvo, pristojno za zdravje.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za droge (Uradni list RS, št. 38/09).
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-7/2012
Ljubljana, dne 8. novembra 2012
EVA 2012-2711-0043
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti