Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

Št. 4301-25/2012 Ob-5062/12 , Stran 2745
Št. 4301-25/2012 Ob-5062/12
Na podlagi 68.d. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10 in 10/12), Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 77/09) in Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 6/10) Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljub­ljana objavlja
javni natečaj
za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljub­ljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega natečaja: predmet javnega natečaja je podelitev pooblastila izdajateljem za izdajo energetskih izkaznic. To pooblastilo se podeli kot javno pooblastilo. 3. Pogoji sodelovanja in prijave na javni natečaj Na natečaj se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, zbornice. Gospodarske družbe oziroma zavodi morajo biti ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09), Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) ali Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) s sedežem v Republiki Sloveniji. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki oziroma zavodi, ki se prijavljajo na razpis: – ne smejo biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – imeti morajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije; – morajo biti kapitalsko ustrezni skladno z 11. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami); – morajo izpolnjevati naslednja pogoja: – v sodni register oziroma v Poslovni register Slovenije imajo vpisano dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti – (71.1) Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje, – ima zaposlenega vsaj enega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic ali s pogodbo o delu z neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic zagotovljeno izvajanje teh nalog. Izdajatelji morajo izvesti postopek izdaje energetske izkaznice po vsaki zahtevi za njeno izdajo. Izdajatelj bo dobil javno pooblastilo za obdobje petih let od dneva podpisa odločbe ministrstva. 5. Način prijave: popolna prijava prijavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, 1000 Ljub­ljana, pod oznako »Vloga za javni natečaj za pridobitev pooblastila za izdajo energetskih izkaznic« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vsi podatki iz vlog prijaviteljev so javni. 6. Odpiranje vlog: javni natečaj je odprt pet let. Vloge se zbirajo tri mesece in obravnavajo vsak prvi ponedeljek v mesecu, ki sledi. Odpiranje ni javno. 7. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog bodo obveščeni v roku najmanj 60 dni od sprejema vloge. 8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu http://www.gov.si/mzip in na sedežu Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo za razpisno dokumentacijo. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem je mogoče dobiti po tel. 01/400-34-14, kontaktna oseba: Erik Potočar ali na elektronski naslov: erik.potocar@gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti