Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2012 z dne 7. 12. 2012

Kazalo

3636. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2013, stran 9552.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: zakon o javnih financah) in četrtega odstavka 117. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Šentjur dne 3. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2013
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šentjur (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2013 do sprejetja proračuna Občine Šentjur za leto 2013 oziroma najkasneje do 31. marca 2013 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Šentjur za leto 2012 (Uradni list RS, št. 42/11 in 55/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki, ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do 31. marca 2012.
Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2013.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži le do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 do uveljavitve poračuna Občine Šentjur za leto 2013 oziroma najdlje do 31. marca 2013.
Št. 410-0012/2012(220)
Šentjur, dne 3. decembra 2012
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti