Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2692. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2008 (OdRNPD08-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2693. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije

MINISTRSTVA

2694. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
2695. Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
2696. Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst
2697. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nacionalnih etalonih
2698. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
2758. Pravilnik o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem
2759. Pravilnik o znakih in postopku, po katerem cestninski nadzorniki ustavljajo vozila v cestnem prometu

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2760. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev v državni zbor

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2699. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2008

OBČINE

Brezovica

2700. Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje
2701. Odlok o dopolnitvi in spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani
2702. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna

Divača

2703. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2007
2704. Odlok o rebalansu proračuna Občine Divača za leto 2008
2705. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
2706. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dol pri Ljubljani

2707. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

2708. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Stična – Visoka cona« v Občini Ivančna Gorica
2709. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica

Kamnik

2710. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2008
2711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Kamnik
2712. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Frana Albrehta
2713. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toma Brejca
2714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marije Vere
2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju
2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stranje
2717. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik

Kobarid

2718. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za zaustavljanje vozil na urejenih dostopnih mestih

Laško

2719. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Laško
2720. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2721. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško
2722. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Moravske Toplice

2723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008

Mozirje

2724. Sklep o začetku priprave Regijskega prostorskega načrta Golte
2725. Sklep o začetku priprave Regijskega prostorskega načrta Savinja

Novo mesto

2726. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto
2727. Odlok o lokacijskem načrtu za Šmihelsko (Ljubensko) cesto v Novem mestu – rekonstrukcija oziroma novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do km 22,250, uradno prečiščeno besedilo (UPB-1)

Rečica ob Savinji

2728. Sklep o začetku priprave Regijskega prostorskega načrta Golte
2729. Sklep o začetku priprave Regijskega prostorskega načrta Savinja

Slovenj Gradec

2730. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
2731. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007
2732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2008
2733. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Slovenj Gradec za programsko obdobje 2007–2013

Sodražica

2734. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2007
2735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj Sodražica

Straža

2736. Odlok o zaključnem računu Občine Straža za leto 2007
2737. Odlok o občinskem prazniku Občine Straža
2738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
2739. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Straža
2740. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013
2741. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža
2742. Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas
2743. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Šentrupert

2744. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert
2745. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šentrupert za programsko obdobje 2008–2013

Škocjan

2746. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Škocjan
2747. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Škocjan
2748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Frana Metelka Škocjan
2749. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan
2750. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2751. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Škofljica

2752. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja VS 9/10 Škofljica, m.e. 2A/1, Dom starejših občanov
2753. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Gradišče za zemljišča s parcelno številko 616/32, 668/21, 668/24, 669/4, 669/7, 664/12, 664/11, 664/3, 462/10
2754. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k.o. Lanišče

Šmarješke Toplice

2755. Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje

Tišina

2756. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2007
2757. Sklep o načinu zaračunavanja komunalnega prispevka

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti