Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2710. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2008, stran 8447.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 15. seji dne 11. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2008 (Uradni list RS, št. 19/08) se v 4. členu za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: »Župan lahko za zagotovitev dodatnih kapacitet za potrebe predšolske vzgoje prerazporedi sredstva v okviru področja izobraževanje na novo proračunsko postavko »povečanje kapacitet za predšolsko vzgojo« v višini do 170.000 €«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-0102/2007-3/2
Kamnik, dne 11. junija 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost