Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2751. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 8516.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (UPB) (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 14. redni seji dne 13. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom za zemljišče s parcelno št. 2797/4 vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 01556, k.o. Zbure, preneha status javnega dobra.
2. člen
Zemljišča oziroma parcele iz 1. člena tega sklepa postanejo last Občine Škocjan.
Zemljišča oziroma parcele iz 1. člena tega sklepa se odpiše od zemljiškoknjižnega vložka, kjer so sedaj vpisana, in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek ali pripiše k obstoječemu zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o., kjer je že vpisana lastninska pravica na ime Občine Škocjan, Škocjan 67, p. Škocjan, matična številka 5883296.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0004/2008
Škocjan, dne 13. maja 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost