Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas, stran 8498.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5 in 118/06 – ZUOPP-A) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 12. redni seji dne 8. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1. člen
Besedilo 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas (Uradni list RS, št. 4/08) se spremeni, tako da se iz drugega stavka iz šolskega okoliša odstranita naselji Gornje Mraševo in Petane. Po novem se drugi stavek glasi: »Šolski okoliš obsega naselja: Dolnje Mraševo, Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, Potok, Prapreče pri Straži, Rumanja vas, Straža, Vavta vas in Zalog.«
2. člen
Doda se nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Otroci iz naselij Gornje Mraševo in Petane, ki so bili v šolskem letu 2007/08 in pred tem vpisani v Osnovno šolo Vavta vas, imajo pravico, da šolanje končajo v šoli, v katero so vpisani. Občina Straža bo tem učencem zagotavljala prevoze v šolo in iz šole še največ 8 let oziroma do takrat, ko bo zadnji učenec iz Gornjega Mraševa ali Petan, vpisan v Osnovno šolo Vavta vas do šolskega leta 2007/08, šolo končal.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2008-3
Straža, dne 8. maja 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost