Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2753. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Gradišče za zemljišča s parcelno številko 616/32, 668/21, 668/24, 669/4, 669/7, 664/12, 664/11, 664/3, 462/10, stran 8517.

V skladu z 21. členom Zakona o graditvi objektov – ZGO (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04, Odl. US: U-I-1/03-15 (Uradni list RS, št. 62/04), Odl. US: U-I-150/04-19 (Uradni list RS, št. 111/05, 126/07) in na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103,00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne 27. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Gradišče za zemljišča s parcelno številko 616/32, 668/21, 668/24, 669/4, 669/7, 664/12, 664/11, 664/3, 462/10
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča:
– parc. št. 616/32, pot v izmeri 9,00 m2,
– parc. št. 668/21, cesta v izmeri 1.587,00 m2,
– parc. št. 668/24, travnik v izmeri 19,00 m2,
– parc. št. 669/4, cesta v izmeri 60,00 m2,
– parc. št. 669/7, cesta, v izmeri 735,00 m2,
– parc. št. 664/12, travnik v izmeri 9,00 m2,
– parc. št. 664/11, pot v izmeri 77,00 m2,
– parc. št. 664/3, cesta v izmeri 220,00 m2,
– parc. št. 462/10, pot, v izmeri 47,00 m2.
v k.o. Gradišče.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2008
Škofljica, dne 27. maja 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost