Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2749. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan, stran 8515.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan – UPB (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 13. redni seji dne 15. aprila 2008 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan
1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na lokalnih volitvah 2006, se dodelijo finančna sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka je upravičena pridobiti finančna sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100).
Višina finančnih sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto. Finančna sredstva, namenjena financiranju strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
2. člen
Političnim strankam se sredstva dodeljujejo mesečno po dvanajstinah iz proračuna Občine Škocjan z nakazilom na njihove transakcijske račune.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dna po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 040-0001/2008
Škocjan, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost