Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2707. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8440.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (102/2004 – UPB1 (14/2005 – popr.) in 126/07), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedil in 55/07) Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 828/2 – pot v velikosti 228 m2, k.o. Vinje, z dovoljenjem za odpis navedene nepremičnine od vložka 497 in pripis k drugemu vložku iste k.o., pri katerem je že vpisana lastninska pravica na ime Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 35020-0005/2008-6
Dol pri Ljubljani, dne 28. maja 2008
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost