Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2693. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije, stran 8407.

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije
1. člen
V drugem odstavku 4. člena Uredbe o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 142/04, 4/05 in 120/05) se besedilo »osem milijard tolarjev« nadomesti z besedilom »50 milijonov eurov«.
Za drugim odstavkom 4. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Višina prihodkov iz drugega odstavka tega člena se ugotavlja na dan 1. julija tekočega leta.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Postopki, začeti pred začetkom veljavnosti te uredbe, se končajo po Uredbi o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 142/04, 4/05 in 120/05).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2008.
Št. 00712-19/2008/6
Ljubljana, dne 12. junija 2008
EVA 2008-1611-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost