Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2741. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža, stran 8500.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB4) je Občinski svet Občine Straža na 13. redni seji dne 5. 6. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 99/02), z veljavnostjo za Občino Straža.
2. člen
Četrti člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Seznam končnih upravičencev se objavi na oglasni deski in spletni strani občine v roku 30 dni od sklenjene pisne poravnave. Seznam končnih upravičencev se izdela na podlagi vloženih zahtevkov za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
(2) Seznam končnih upravičencev je izobešen 30 dni. V tem roku se lahko podajajo spremembe, ki so vezane na podatke končnega upravičenca (naslov, številka transakcijskega računa) ter morebitne pravne naslednike končnega upravičenca.
(3) Na podlagi podanih sprememb se v roku 30 dni izdela dokončno verzijo seznama upravičencev, ki je podlaga za pripravo pogodb o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
(4) Pogodbe o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je potrebno posredovati upravičencem v podpis v roku 45 dni po izdelavi dokončne verzije seznama upravičencev. Pogodbe vsebujejo osebne podatke upravičenca, številka transakcijskega računa, na katerega se nakazuje vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, morebitne pravne naslednike upravičenca ter določilo, da so s poplačilom pogodbenega zneska poravnane vse obveznosti in terjatve iz naslova vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in iz tega naslova upravičenec ne bo uveljavljal nobenih zahtevkov več.
(5) Upravičenci so dolžni pogodbo o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje podpisati in vrniti na naslov Občine Straža v roku 15 dni od prejema pogodbe. Kolikor upravičenec pogodbe ne podpiše in vrne v določenem roku, se šteje, da upravičenec odstopa od vloženega zahtevka za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
(6) Podpisana pogodba o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je podlaga za izplačilo iz proračuna Občine Straža.«
3. člen
Šesti člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Višina vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se oblikuje na podlagi zneskov iz pogodbe med KS Straža in naročnikom telefona ter zneskov priznanih v poravnavi za delo in material, kar znaša 1150 EUR na telefonski priključek.«
4. člen
Doda se novi 6.a člen, ki se glasi:
»Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je v roku vložen zahtevek za vračilo vlaganj v telekomunikacijsko omrežje. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-2/2008-3
Straža, dne 5. junija 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost