Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2734. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2007, stran 8491.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 10. redni seji dne 12. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Sodražica za leto 2007
2. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov računa finančnih terjatev in naložb in računu financiranja Občine Sodražica so bili doseženi in razporejeni prihodki in odhodki v naslednjih višinah:
3. člen
Denarna sredstev, ki so ostala nerazporejena na računu proračuna v letu 2007, se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in posebni del proračuna so sestavni del tega odloka.
5. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-9/08
Sodražica, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost