Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2705. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača, stran 8440.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB-5) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 15. redni seji dne 11. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača (Uradni list RS, št. 61/96, 17/00) se besedilo 8. člena odloka spremeni tako, da se po novem glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Divača.
Predstavnike delavcev zavoda (2 predstavnika centralne šole, 1 predstavnik podružničnih šol) izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikat zavoda in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev izvolijo člani sveta staršev izmed sebe. Kandidate lahko predlaga vsak član sveta staršev. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili večino glasov članov sveta staršev, ki so volili.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je vezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavce v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu zavoda po njegovem konstituiranju.«
2. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača (Uradni list RS, št. 61/96, 17/00) se besedilo 17. člena odloka spremeni tako, da se po novem glasi:
»Dosedanji člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka njihovega mandata.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2008-14
Divača, dne 11. junija 2008
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti