Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2008 z dne 24. 6. 2008

Kazalo

2692. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2008 (OdRNPD08-A), stran 8405.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) v povezavi s petim odstavkom 11. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in tretjega odstavka 108. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor dne 18. junija 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2008 (OdRNPD08-A)
1. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 2. člena Odloka o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe (Uradni list RS, št. 114/07; v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja) se spremeni tako, da se orientacijska vrednost »86.761.884 EUR« nadomesti z orientacijsko vrednostjo »98.145.722,28 EUR«.
(2) Tabela v drugem odstavku 2. člena se dopolni tako, da se v rubriki »OSTALI OBJEKTI« za nepremičnino z zaporedno številko 18 doda nov upravljavec »Ministrstvo za javno upravo« ter pri njem nepremičnine z zaporednimi številkami 18a, 18b, 18c, 18č, 18d, 18e, 18f in 18g z naslednjimi podatki:
+------------------+--------------------------+--------------+
|»Ministrstvo za  |             |       |
|javno upravo   |             |       |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18a   |    |Mejni prehod Šentilj, k.o.|   800.000 €|
|     |    |564 Šentilj v Slovenskih |       |
|     |    |goricah, št. stavbe 88,  |       |
|     |    |št. dela stavbe 1, stavba |       |
|     |    |javne uprave, 739 m2,   |       |
|     |    |lastniški delež do 1/1;  |       |
|     |    |stavba se prodaja skupaj z|       |
|     |    |zemljiščem parc. št.   |       |
|     |    |1040/2 in na njem stoječi |       |
|     |    |poslovni stavbi v izmeri |       |
|     |    |785 m2, ki so zajete v  |       |
|     |    |orientacijsko vrednost  |       |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18b   |    |Mejni prehod Šentilj, k.o.|   700.000 €|
|     |    |564 Šentilj v Slovenskih |       |
|     |    |goricah, št. stavbe 89,  |       |
|     |    |št., dela stavbe 1, stavba|       |
|     |    |javne uprave; 671,27 m2; |       |
|     |    |lastniški delež do 1/1;  |       |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18c   |    |Mejni prehod Lipica, k.o. |   360.000 €|
|     |    |2458 Bazovica, št. stavbe |       |
|     |    |117, št. dela stavbe 1,  |       |
|     |    |stavba javne uprave;   |       |
|     |    |284,85 m2; lastniški   |       |
|     |    |delež: do 1/1; stavba se |       |
|     |    |prodaja skupaj z     |       |
|     |    |zemljiščem parc. št.   |       |
|     |    |1752/41 – v naravi pašnik |       |
|     |    |v izmeri 4.054 m2, ki je |       |
|     |    |zajet v orientacijski   |       |
|     |    |vrednosti         |       |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18č   |    |Stari mejni prehod    |   350.000 €|
|     |    |Šentilj, k.o. 564 Šentilj |       |
|     |    |v Slovenskih goricah, št. |       |
|     |    |stavbe 15, stavba javne  |       |
|     |    |uprave, 283 m2; lastniški |       |
|     |    |delež: do 1/1; stavba se |       |
|     |    |prodaja skupaj z     |       |
|     |    |zemljiščem parc. št.   |       |
|     |    |27/51, ki je zajeto v   |       |
|     |    |orientacijski vrednosti  |       |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18d   |    |Mejni prehod Jurij, k.o. |   310.000 €|
|     |    |599 Jurski Vrh, št. stavbe|       |
|     |    |33, št. dela stavbe 1,  |       |
|     |    |stavba javne uprave,   |       |
|     |    |278,20 m2; lastniški   |       |
|     |    |delež: do 1/1; stavba se |       |
|     |    |prodaja skupaj z     |       |
|     |    |zemljiščem parc. št. 72.S |       |
|     |    |ter na njem stoječo    |       |
|     |    |stanovanjsko stavbo v   |       |
|     |    |izmeri 211 m2, ki sta   |       |
|     |    |zajeti v orientacijski  |       |
|     |    |vrednosti         |       |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18e   |    |Mejni prehod Jurij, k.o. |   310.000 €|
|     |    |599 Jurski Vrh, št. stavbe|       |
|     |    |31, št. dela stavbe 1,  |       |
|     |    |stavba javne uprave,   |       |
|     |    |278,20 m2, lastniški   |       |
|     |    |delež: do 1/1; stavba se |       |
|     |    |prodaja skupaj z     |       |
|     |    |zemljiščem parc. št. 242/3|       |
|     |    |– v naravi pašnik, v   |       |
|     |    |izmeri 739 m2, ki je   |       |
|     |    |zajeto v orientacijski  |       |
|     |    |vrednosti         |       |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18f   |    |Mejni prehod Gederovci,  |   360.000 €|
|     |    |k.o. 119 Sodišnici, št.  |       |
|     |    |stavbe 110, št. dela   |       |
|     |    |stavbe 1, stavba javne  |       |
|     |    |uprave v izmeri 299,35 m2;|       |
|     |    |lastniški delež: do 1/1; |       |
|     |    |stavba se prodaja skupaj z|       |
|     |    |zemljiščem parc. št. 3 – v|       |
|     |    |naravi dvorišče, v izmeri |       |
|     |    |970 m2 in poslovna stavba |       |
|     |    |v izmeri 348 m2, ki so  |       |
|     |    |zajeti v orientacijski  |       |
|     |    |vrednosti         |       |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
|18g   |    |Mejni prehod Kuzma, k.o. |  340.000 €«|
|     |    |28 Sotina, št. stavbe 384,|       |
|     |    |št. dela stavbe 1, stavba |       |
|     |    |javne uprave v izmeri   |       |
|     |    |268,45 m2; lastniški delež|       |
|     |    |do 1/1; stavba se prodaja |       |
|     |    |skupaj z zemljiščem parc. |       |
|     |    |št. 318/2, dvorišče v   |       |
|     |    |izmeri 1405 m2 in poslovno|       |
|     |    |stavbo v izmeri 322 m2, ki|       |
|     |    |so zajeti v orientacijski |       |
|     |    |vrednosti         |       |
+---------+--------+--------------------------+--------------+
V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se za nepremičnino z zaporedno številko 21 doda nov upravljavec »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« ter pri njem poslovni prostor z zaporedno številko 21a z naslednjimi podatki:
+------------------+--------------------------+--------------+
|»Ministrstvo za  |             |       |
|kmetijstvo,    |             |       |
|gozdarstvo in   |             |       |
|prehrano     |             |       |
+----------+-------+--------------------------+--------------+
|21a    |    |Žalec, Cesta Žalskega   | 1.000.000 €«|
|     |    |tabora 2, 646 m2, k.o.  |       |
|     |    |996 Žalec, št. stavbe   |       |
|     |    |1585, lastniški delež: do |       |
|     |    |1/1, v upravljanju    |       |
|     |    |Inštituta za hmeljarstvo |       |
|     |    |in pivovarstvo Slovenije |       |
+----------+-------+--------------------------+--------------+
V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se pri upravljavcu »Ministrstvo za pravosodje« za nepremičnino z zaporedno številko 35 dodajo poslovni prostori z zaporednimi številkami 35a, 35b in 35c z naslednjimi podatki:
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|»35a   |    |Ljubljana, Dunajska cesta |  2.468.970 €|
|     |    |56, k.o. 2636 Bežigrad,  |       |
|     |    |št. stavbe 3627, velikost |       |
|     |    |833,89 m2, poslovna stavba |       |
|     |    |ter 18 parkirnih mest;   |       |
|     |    |lastniški delež: do    |       |
|     |    |550/1000 etažnega dela   |       |
|     |    |665.E           |       |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|35b   |    |Ptuj, Trstenjakova 2a,   |  834.585,21€|
|     |    |k.o. 400 Ptuj, št. stavbe |       |
|     |    |2880, poslovna stavba,   |       |
|     |    |dvorišče, zelenica;    |       |
|     |    |velikost: 803,10 m2;    |       |
|     |    |lastniški delež: do 1/1,  |       |
|     |    |trezor v kleti 20,40 m2;  |       |
|     |    |klet 333,01 m2 in     |       |
|     |    |pritličje 449,69 m2    |       |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|35c   |    |Šentjur pri Celju, Ulica  |  300.000 €«|
|     |    |Dušana Kvedra 45, k.o.   |       |
|     |    |1138 Šentjur pri Celju,  |       |
|     |    |št. stavbe 816, poslovna  |       |
|     |    |stavba, dvorišče in    |       |
|     |    |zelenica; velikost: 488 m2 |       |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se pri upravljavcu »Ministrstvo za šolstvo in šport« za nepremičnino z zaporedno številko 43 doda poslovni prostor z zaporedno številko 43a z naslednjimi podatki:
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|»43a   |    |Murska Sobota, Slovenska  | 1.061.900,00|
|     |    |ulica 4, k.o. 105 Murska  |      €«|
|     |    |Sobota, št. stavbe 1882,  |       |
|     |    |št. dela stavbe 1;     |       |
|     |    |velikost: 2123,8 m2;    |       |
|     |    |lastniški delež: do 1/1;  |       |
|     |    |objektu pripada še     |       |
|     |    |dvorišče          |       |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
V rubriki »POSLOVNI PROSTORI« se pri upravljavcu »Ministrstvo za zdravje« za nepremičnino z zaporedno številko 48 doda poslovni prostor z zaporedno številko 48a z naslednjimi podatki:
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|»48a   |    |Koper, Vojkovo nabrežje  | 1.241.503,07|
|     |    |4a, k.o. 2605/01 Koper,  |      €«|
|     |    |poslovna stavba v izmeri  |       |
|     |    |1218 m2, lastniški delež: |       |
|     |    |do 1/2           |       |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
V rubriki »ZEMLJIŠČA« se pri upravljavcu »Ministrstvo za zdravje za nepremičnino z zaporedno številko 70 dodata zemljišči z zaporednima številkama 70a in 70b z naslednjimi podatki:
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|»70a   |    |k.o. Sežana, parc. št.   |   481.880 €|
|     |    |4240/1 v izmeri 6884 m2,  |       |
|     |    |travnik; namenska raba:  |       |
|     |    |stavbno zemljišče;     |       |
|     |    |lastniški delež: do 1/1  |       |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
|70b   |    |k.o. Šentpeter, parc. št. |  465.000 €«|
|     |    |245/1 v izmeri 21836 m2,  |       |
|     |    |dvorišče; namenska raba:  |       |
|     |    |stavbno zemljišče;     |       |
|     |    |lastniški delež: do 1/1  |       |
+---------+-------+---------------------------+--------------+
V tabeli se skupna orientacijska vrednost spremeni tako, da se vrednost »86.761.884€« nadomesti z vrednostjo »98.145.722,28 EUR«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/06-86/8
Ljubljana, dne 18. junija 2008
EPA 2017-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost