Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4904. Zakon o morskem ribištvu (ZMR-2)
4905. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-E)
4906. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-E)
4907. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1D)
4908. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-A)
4909. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-B)
4910. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (ZMat-A)
4911. Avtentična razlaga prvega odstavka 40. člena Zakona o gozdovih (ORZG40)

Odloki

4912. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo

Sklepi

4913. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4914. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4915. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4916. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4917. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4918. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4919. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4920. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4921. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
4922. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4991. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest

Sklepi

4992. Sklep o spremembi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
4993. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

MINISTRSTVA

4923. Pravilnik o sodelovanju pri izvajanju štetja prometa in obveščanju javnosti o stanju cest in prometa na njih
4924. Pravilnik o pomorski pilotaži
4925. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
4994. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju javnih del
4995. Pravilnik o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu
4996. Pravilnik o licenci za opravljanje veterinarskih dejavnosti
4997. Pravilnik o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih
4998. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tržič (2005–2014)
4999. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013)
5000. Odločba o imenovanju komisije za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
5001. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5002. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5003. Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk

OBČINE

Celje

4926. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje
4927. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Celje

Grad

4928. Poročilo o izidu volitev župana Občine Grad
4929. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad

Ivančna Gorica

4930. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Ivančna Gorica
4931. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet v Občini Ivančna Gorica
4932. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Ivančna Gorica

Koper

4933. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper dne 22. oktobra 2006
4934. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, dne 22. oktobra 2006

Laško

4935. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško na volitvah dne 22. oktobra 2006 po volilnih enotah 1, 2 in 3

Ljubljana

4936. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Ljubljana
4937. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana
4938. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad
4939. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Center
4940. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Črnuče
4941. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Dravlje
4942. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Golovec
4943. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Jarše
4944. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Moste
4945. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Polje
4946. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Posavje
4947. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Rožnik
4948. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Rudnik
4949. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Sostro
4950. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šentvid
4951. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šiška
4952. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora
4953. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Trnovo
4954. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Vič
4978. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)

Ljubno

4955. Izid volitev županje in občinskih svetnikov, ki so bile dne 22. oktobra 2006

Logatec

4956. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine s pokopališčem v Medvedjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena

Majšperk

4957. Poročilo o izidu glasovanja za župana na volitvah, 22. oktobra 2006
4958. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Majšperk na volitvah 22. oktobra 2006
4959. Poročilo o izidu volitev članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce, na lokalnih volitvah, dne 22. 10. 2006

Mirna Peč

4960. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Mirna Peč
4961. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta v Občini Mirna Peč

Nova Gorica

4962. Poročilo o izidu volitev
4963. Poročilo o izidu volitev

Novo mesto

4964. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Straža
4965. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice

Slovenj Gradec

4979. Odlok o prenehanju dela Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu
4980. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2006

Sodražica

4966. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Sodražica
4967. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Sodražica

Sveti Jurij ob Ščavnici

4968. Poročilo o izidu volitev za župana, izvedenih dne 22. 10. 2006 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
4969. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta, izvedenih dne 22. 10. 2006 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Turnišče

4981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Turnišče
4982. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
4983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče
4984. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Turnišče
4985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Turnišče
4986. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče
4987. Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče 22. oktobra 2006
4988. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 22. oktobra 2006
4989. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Turnišče, predstavnika romske skupnosti 22. oktobra 2006
4990. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah v organe KS Občine Turnišče na volitvah 22. oktobra 2006

Zavrč

4970. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006
4971. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Zavrč na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006

Žalec

4972. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec
4973. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine Žalec

Žirovnica

4974. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica

Žužemberk

4975. Poročilo o izidu volitev za župana
4976. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
4977. Poročilo o izidu glasovanja za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje

Razglasni del

Mednarodni razpisi

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti