Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

SV 795/2006 Ob-31616/06 , Stran 8776
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, z dne 7. 11. 2006, opr. št. SV 795/2006, je stanovanje številko 23 v stanovanjski hiši, stoječi na parcelni številki 369/2 vl. št. 495 k.o. Gornja Radgona, Trg svobode 11, Gornja Radgona, v skupni izmeri 29 m2, last zastaviteljice Pavle Košnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1991, sklenjeno med Avtoradgona – Holding, Gornja Radgona, d.o.o. kot prodajalcem in Košnik Pavlo, Trg svobode 11, Gornja Radgona, kot kupcem, zastavljeno v zavarovanje denarne terjatve v znesku 50.000 EUR, obrestna mera Euribor (za posle z ročnostjo en mesec) + 1,9 odstotnih točk, ki je spremenljiva, efektivna obrestna mera znaša na dan odobritve kredita 6,15%, z rokom vračila v 36 mesecev v petintridesetih obrokih po 1.390 EUR in enem obroku po 1.350 EUR, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega v mesecu, prvi obrok zapade v plačilo 31. 12. 2006 in zadnji obrok zapade 30. 11. 2009, zastavljeno z vsemi stroški in pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti