Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Št. 3/2006/95 Ob-31401/06 , Stran 8763
Na podlagi 56. člena v zvezi z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - ZJU-UPB2; v nadaljevanju: ZJU), Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – 1 mesto v Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala (m/ž). Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj. Posebni pogoji: – pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – aktivno znanje uradnega jezika, Funkcionalna znanja: – znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom. V skladu z drugim odstavkom 88. člena ZJU: – morajo biti državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delo se lahko opravlja v nazivu: višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – proučevanje najzahtevnejših zadev, ki mu jih dodeli v delo vodja skupine ali državni tožilec, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve in obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje sodne prakse, prakse državnih tožilstev ter strokovne literature, – pripravljanje pomembnejših osnutkov poročil, analiz in informacij po usmeritvah vodje skupine oziroma državnega tožilca, – poročanje in pisanje zapisnikov na strokovnih kolegijih oddelka, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi vodje skupine in državnega tožilca. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v Skupini državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, na lokaciji Dunajska c. 22 v Ljubljani. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti še naslednje izjave: – pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi, – pisno izjavo o opravljenem državnem pravniškem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o državljanstvu Republike Slovenije, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisna izjava kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem. Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja izobrazbe in čas opravljanja dela) in zahtevanimi pisnimi izjavami, pošljite na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Skupna služba za kadrovske zadeve, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, z označbo »za javni natečaj.« Rok za prijavo je: 20. 11. 2006. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v osmih dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne službe za kadrovske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, tel. 01/434-19-28.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti