Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4988. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 22. oktobra 2006, stran 12103.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Turnišče na volitvah 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija občine Turnišče je na seji dne 25. 10. 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitve članov občinskega sveta občine Turnišče:
I.
Posamezne liste kandidatov so skupno v občini Turnišče dobile naslednje število glasov:
+------+-----+---------+------------------------------------------------+
|Glasov|% gl.|Št. liste|Ime liste                    |
+------+-----+---------+------------------------------------------------+
|310  |17,85|1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS       |
+------+-----+---------+------------------------------------------------+
|458  |26,36|2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS         |
+------+-----+---------+------------------------------------------------+
|252  |14,51|3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS      |
+------+-----+---------+------------------------------------------------+
|203  |11,69|4    |STRANKA MLADIHSLOVENIJE – SMS          |
+------+-----+---------+------------------------------------------------+
|178  |10,25|5    |LISTA ZA NAPREDEK OBČINE TURNIŠČE        |
+------+-----+---------+------------------------------------------------+
|336  |19,34|6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – NSi|
+------+-----+---------+------------------------------------------------+
II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB 2 in 70/06 – odločba US) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 9 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
Volilna enota št. 1
  Volilni količnik 137,88
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|Glasov|% gl.|MA|%   |Št.  |Ime liste                   |
|   |   | |ost. |liste |                       |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|179  |16,23|1 |29,83 |1   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS      |
|   |   | |   |   |Izvoljen je:Slavko REŽONJA, roj. 23. 2.    |
|   |   | |   |   |1969Naslov: Rožna ulica 10a, 9224 Turnišče  |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|268  |24,30|1 |94,38 |2   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS        |
|   |   | |   |   |Izvoljen je:Alojz LEBAR, roj. 17. 5.     |
|   |   | |   |   |1959Naslov: Mladinska 15, 9224 Turnišče    |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|189  |17,14|1 |37,08 |3   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS     |
|   |   | |   |   |Izvoljen je:Miroslav ŠKALIČ, 12. 4.      |
|   |   | |   |   |1958Naslov: Ulica Štefana Kovača 103a, 9224  |
|   |   | |   |   |Turnišče                   |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|151  |13,69|1 |9,52 |4   |STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS        |
|   |   | |   |   |Izvoljen je:Matej ZADRAVEC, roj. 20. 4.    |
|   |   | |   |   |1979Naslov: Žitna ulica 1, 9224 Turnišče   |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|144  |13,06|1 |4,44 |5   |LISTA ZA NAPREDEK OBČINE TURNIŠČE       |
|   |   | |   |   |Izvoljen je:Jožef SLAVIC, roj. 14. 3.     |
|   |   | |   |   |1969Naslov: Rožna ulica 5, 9224 Turnišče   |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|172  |15,59|1 |24,75 |6   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – |
|   |   | |   |   |NSi                      |
|   |   | |   |   |Izvoljen je:Franc REŽONJA, roj. 1. 4.     |
|   |   | |   |   |1958Naslov: Renkovci 81, 9224 Turnišče    |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
Volilna enota št. 2
  Volilni količnik 126,80
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|Glasov|% gl.|MA|%   |Št.  |Ime liste                   |
|   |   | |ost. |liste |                       |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|131  |20,66|1 |3,31 |1   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS      |
|   |   | |   |   |Izvoljen je:Robert TKALČIČ, roj. 6. 2.    |
|   |   | |   |   |1976Naslov: Gomilica 45a, 9224 Turnišče    |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|190  |29,97|1 |49,84 |2   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS        |
|   |   | |   |   |Izvoljen je:Jožef KOZNICOV, roj. 11. 6.    |
|   |   | |   |   |1966Naslov: Gomilica 19, 9224 Turnišče    |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|63  |9,94 |0 |49,68 |3   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS     |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|52  |8,20 |0 |41,01 |4   |STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS        |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|34  |5,36 |0 |26,81 |5   |LISTA ZA NAPREDEK OBČINE TURNIŠČE       |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
|164  |25,87|1 |29,34 |6   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – |
|   |   | |   |   |NSi                      |
|   |   | |   |   |Izvoljen je:Stanislav Sobočan, roj. 10. 10.  |
|   |   | |   |   |1963Naslov: Gomilica 52, 9224 Turnišče    |
+------+-----+--+------+------+----------------------------------------------+
III.
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostali 4 mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 18 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 18 količnikov naslednje:
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|Z. št.|Količnik|Št. liste|Ime liste                    |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|1   |458,00 |2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS         |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|2   |336,00 |6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – NSi|
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|3   |310,00 |1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS       |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|4   |252,00 |3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS      |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|5   |229,00 |2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS         |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|6   |203,00 |4    |STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS         |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|7   |178,00 |5    |LISTA ZA NAPREDEK OBČINE TURNIŠČE        |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|8   |168,00 |6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – NSi|
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|9   |155,00 |1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS       |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|10  |152,67 |2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS         |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|11  |126,00 |3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS      |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|12  |114,50 |2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS         |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|13  |112,00 |6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA – NSi|
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|14  |103,33 |1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS       |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|15  |101,50 |4    |STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS         |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|16  |91,60  |2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS         |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|17  |89,00  |5    |LISTA ZA NAPREDEK OBČINE TURNIŠČE        |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
|18  |84,00  |3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS      |
+------+--------+---------+------------------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Turnišče dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navedem sistemu, in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na teh listah:
+-------+---------------------+-------+--------------------------------------+
|Št.  |Ime liste      |Vol.  |Izvoljen je: ime, priimek, roj., biv. |
|liste |           |enota |                   |
+-------+---------------------+-------+--------------------------------------+
|2   |SLOVENSKA LJUDSKA  |1   |Jože MAGDIČ, roj. 6. 3. 1961Naslov:  |
|    |STRANKA – SLS    |    |Renkovci 155, 9224 Turnišče      |
+-------+---------------------+-------+--------------------------------------+
|3   |LIBERALNA DEMOKRACIJA|2   |Ivan ROPOŠA, roj. 23. 5. 1966Naslov: |
|    |SLOVENIJE – LDS   |    |Nedelica 98d, 9224 Turnišče      |
+-------+---------------------+-------+--------------------------------------+
|2   |SLOVENSKA LJUDSKA  |2   |Simona KUČKO, roj. 18. 7. 1979Naslov: |
|    |STRANKA – SLS    |    |Nedelica 108a, 9224 Turnišče     |
+-------+---------------------+-------+--------------------------------------+
|6   |NOVA SLOVENIJA –   |1   |Klavdij NOVIČ, roj. 8. 9. 1956Naslov: |
|    |KRŠČANSKA LJUDSKA  |    |Ulica Štefana Kovača 38, 9224     |
|    |STRANKA – NSi    |    |Turnišče               |
+-------+---------------------+-------+--------------------------------------+
Člani občinskega sveta Občine Turnišče, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 2006, so:
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|Vol.   |Ime in priimek |Št.   |Ime liste                |
|enota  |        |liste  |                    |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|1    |Slavko REŽONJA |1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS   |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|1    |Alojz LEBAR   |2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS     |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|1    |Jože MAGDIČ   |2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS     |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|1    |Miroslav ŠKALIČ |3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS  |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|1    |Matej ZADRAVEC |4    |STRANKA MLADIH SLOVENIJE – SMS     |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|1    |Jožef SLAVIC  |5    |LISTA ZA NAPREDEK OBČINE TURNIŠČE    |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|1    |Franc REŽONJA  |6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|     |        |    |STRANKA – NSi              |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|1    |Klavdij NOVIČ  |6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|     |        |    |STRANKA – NSi              |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|2    |Robert TKALČIČ |1    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS   |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|2    |Jožef KOZNICOV |2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS     |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|2    |Simona KUČKO  |2    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS     |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|2    |Ivan ROPOŠA   |3    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS  |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
|2    |StanislavSOBOČAN|6    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|     |        |    |STRANKA – NSi              |
+---------+----------------+--------+----------------------------------------+
Št. 72/2006-OVK
Turnišče, dne 25. 10. 2006
Občinska volilna komisija
Občine Turnišče
Predsednica:
Jasna Bračič Szabó l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti