Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Št. 0202-13/9-2006 Ob-31493/06 , Stran 8759
1. Razpisujejo se programi zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod). Na programe iz 2. točke tega razpisa se lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe in še nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom, oziroma se prijavljajo za opravljanje dejavnosti, ki je doslej niso izvajali. 2. Zavod objavlja razpis programov zdravstvenih storitev za naslednja področja: – splošna in dispanzerska dejavnost, – zobozdravstvena dejavnost, – dejavnost reševalne službe in nenujne medicinske pomoči, – specialistična ambulantna dejavnost in dejavnost dializ, – specialistična bolnišnična dejavnost, – zdraviliška zdravstvena dejavnost, – lekarniška dejavnost, – dejavnost zdravstvene nege in druge zdravstvene dejavnosti, ki jih opravljajo domovi za starejše in drugi socialnovarstveni zavodi ali gospodarske družbe, – dejavnost zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja. 3. Pravne in fizične osebe, ki bodo opravljale zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije, morajo pričeti z delom v dogovorjenem roku iz Aneksa št. 1 k Dogovoru 2006 ter predložiti Zavodu odločbo o podelitvi koncesije in pogodbo o koncesiji do 20. 11. 2006. V nasprotnem primeru šteje, da so od pogodbe odstopile. Zasebni zdravstveni delavci morajo ob prijavi, oziroma najkasneje pred pričetkom dela, predložiti tudi listino, iz katere bo razvidno, da niso v delovnem razmerju pri drugem izvajalcu. V primeru, da se koncesija glasi na pravno osebo, izvajalec ni dolžan predložiti dokazila o prenehanju zaposlitve v javnem zavodu. V prijavi na razpis vsi ponudniki opredelijo: – kratko vsebino programa dela, – zdravstveno dejavnost v skladu s šifrantom 2 Zavoda, – ožje dejavnosti, ki jih ponudnik opravlja, – količino in vrsto storitev, ki jih želi opravljati, – kraj in čas opravljanja storitev, – vrednost programa in predlog cen storitev, ter priložijo: – odločbo o podelitvi koncesije in pogodbo o koncesiji, – ponudniki za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti priložijo prijavi na razpis Izjavo o spoštovanju določil Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih in Pravilnika o medicinskih pripomočkih. Ponudbe morajo biti pripravljene skladno z Dogovorom 2006 ter ustreznimi aneksi in področnimi dogovori. Navodila in obrazci za prijavo na razpis so dosegljivi na sedežu Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih Območnih enot v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ravnah na Koroškem in na spletni strani Zavoda. 5. Ponudniki pošljejo prijave in zahtevano dokumentacijo do 20. 11. 2006 praviloma na sedež Območne enote Zavoda, na območju katere bodo opravljali svojo dejavnost ali imajo oziroma bodo imeli sedež. 6. Pri izbiri ponudnikov bo Zavod upošteval izpolnjevanje zakonskih pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne zdravstvene službe in standarde, dogovorjene v Dogovoru 2006 oziroma ustreznem področnem dogovoru. 7. Zavod bo opravil izbiro med ponudniki in njihovimi programi najpozneje v 15 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Zavod si pridržuje pravico, da pred izbiro zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila nepopolna ali pomanjkljiva. Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike pozval, da sklenejo z Zavodom pogodbo za izvajanje programov zdravstvenih storitev. 8. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi ponudniki, katerih vloge bodo skladne s pogoji tega razpisa. Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po izteku roka za izbiro ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti