Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

SV 852/06 Ob-31574/06 , Stran 8775
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 852/06, je bilo stanovanje št. 2 v pritličju, v izmeri 20,08 m2, stanovanjske hiše na naslovu Alpska c. 76, Lesce, z oznako stavbe 402. ES-stanovanjska stavba, ki stoji na parc. št. 509/3, vpisane pri vl. št. 1665 k.o. Hraše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, katerega lastnik je zastavitelj Osterc Franc, stanujoč Alpska c. 76, Lesce, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljen v korist Posojilnice – Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, s sedežem Št. Jakob v Rožu 14, A-9184 Avstrija, enotna identifikacijska številka 1870769, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita s pp.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti