Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4972. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec, stran 12089.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta
v Občini Žalec
Občinska volilna komisija je na seji dne 25. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljaju izidov glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah dne 22. oktobra 2006 ugotovila:
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovanja skupaj 17.436 volivcev, od tega:
a) 17.436 vpisanih v volilne imenike
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 9472 volivcev ali 54,32%. Od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico, je 9472 volivcev glasovalo po volilnem imeniku in 0 volivcev s potrdili.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 9472 glasovnic. Ker so bile prazne glasovnice oziroma ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, je bilo 370 neveljavnih glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 9.102.
Posamezne liste so po volilnih enotah dobile naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 01
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|Zap.  |Ime liste                    |    Št.|%glasov|
|št.   |                        |  glasov|    |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|1    |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC   |    136|  4.99|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|2    |GLAS ŽENSK SLOVENIJE              |    68|  2.49|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|3    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |    77|  2.82|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|4    |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE    |    33|  1.21|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|5    |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    439| 16.10|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|6    |SOCIALNI DEMOKRATI               |    519| 19.04|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|7    |AS – AKTIVNA SLOVENIJA             |    79|  2.90|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|8    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |    700| 25.68|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|9    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE         |    81|  2.97|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|10   |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC     |    128|  4.70|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|11   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |    301| 11.04|
|    |SLOVENIJE                    |     |    |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|12   |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |    57|  2.09|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|14   |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS       |    108|  3.96|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
VOLILNA ENOTA 02
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|Zap.  |Ime liste                    |    Št.|%glasov|
|št.   |                        |  glasov|    |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|1    |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC   |    123|  4.85|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|3    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |    175|  6.90|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|4    |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE    |    22|  0.87|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|5    |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    563| 22.19|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|6    |SOCIALNI DEMOKRATI               |    310| 12.22|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|7    |AS – AKTIVNA SLOVENIJA             |    70|  2.76|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|8    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |    558| 21.99|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|9    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE         |    83|  3.27|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|10   |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC     |    66|  2.60|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|11   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |    360| 14.19|
|    |SLOVENIJE                    |     |    |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|12   |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |    93|  3.67|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|13   |ZELENI SLOVENIJE                |    19|  0.75|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|14   |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS       |    95|  3.74|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
VOLILNA ENOTA 03
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|Zap.  |Ime liste                    |    Št.|%glasov|
|št.   |                        |  glasov|    |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|1    |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC   |    96|  5.05|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|3    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |    99|  5.21|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|4    |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE    |    49|  2.58|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|5    |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    370| 19.47|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|6    |SOCIALNI DEMOKRATI               |    343| 18.05|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|7    |AS – AKTIVNA SLOVENIJA             |    54|  2.84|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|8    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |    374| 19.68|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|9    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE         |    73|  3.84|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|10   |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC     |    34|  1.79|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|11   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |    216| 11.37|
|    |SLOVENIJE                    |     |    |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|12   |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |    105|  5.53|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|13   |ZELENI SLOVENIJE                |    35|  1.84|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|14   |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS       |    52|  2.74|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
VOLILNA ENOTA 04
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|Zap.  |Ime liste                    |    Št.|%glasov|
|št.   |                        |  glasov|    |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|1    |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC   |    145|  7.48|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|2    |GLAS ŽENSK SLOVENIJE              |    43|  2.22|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|3    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   |    74|  3.82|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|4    |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE    |    36|  1.86|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|5    |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    382| 19.70|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|6    |SOCIALNI DEMOKRATI               |    298| 15.37|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|7    |AS – AKTIVNA SLOVENIJA             |    87|  4.49|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|8    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |    407| 20.99|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|9    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE         |    50|  2.58|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|10   |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC     |    45|  2.32|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|11   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |    246| 12.69|
|    |SLOVENIJE                    |     |    |
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|12   |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |    57|  2.94|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
|14   |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS       |    69|  3.56|
+--------+------------------------------------------------+----------+-------+
III.
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je pripadalo listam kandidatov skupaj 12 mandatov (mandati za OS/ČS – po VE – ostanki po Harejevem količniku):
VOLILNA ENOTA 01
  Št. mandatov: 9Količnik: 302.89
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|Glasov|   %| Mandat|    %|Št.| Ime liste               |
|   | glasov|    | ostan.|  |                    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  136|  4.99|   0|  44.90| 1| NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE  |
|   |    |    |    |  |ŽALEC                  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  68|  2.49|   0|  22.45| 2| GLAS ŽENSK SLOVENIJE          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  77|  2.82|   0|  25.42| 3| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|   |    |    |    |  |STRANKA                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  33|  1.21|   0|  10.90| 4| SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ     |
|   |    |    |    |  |SLOVENIJE                |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  439| 16.10|   1|  44.94| 5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  519| 19.04|   1|  71.35| 6| SOCIALNI DEMOKRATI           |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  79|  2.90|   0|  26.08| 7| AS – AKTIVNA SLOVENIJA         |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  700| 25.68|   2|  31.11| 8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  81|  2.97|   0|  26.74| 9| SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  128|  4.70|   0|  42.26| 10| GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC|
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  301| 11.04|   0|  99.38| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|   |    |    |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  57|  2.09|   0|  18.82| 12| SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  108|  3.96|   0|  35.66| 14| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 8Količnik: 317.13
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|Glasov|   %| Mandat|    %|Št.| Ime liste               |
|   | glasov|    | ostan.|  |                    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  123|  4.85|   0|  38.79| 1| NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE  |
|   |    |    |    |  |ŽALEC                  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  175|  6.90|   0|  55.18| 3| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|   |    |    |    |  |STRANKA                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  22|  0.87|   0|  6.94| 4| SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ     |
|   |    |    |    |  |SLOVENIJE                |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  563| 22.19|   1|  77.53| 5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  310| 12.22|   0|  97.75| 6| SOCIALNI DEMOKRATI           |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  70|  2.76|   0|  22.07| 7| AS – AKTIVNA SLOVENIJA         |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  558| 21.99|   1|  75.96| 8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  83|  3.27|   0|  26.17| 9| SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  66|  2.60|   0|  20.81| 10| GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC|
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  360| 14.19|   1|  13.52| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|   |    |    |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  93|  3.67|   0|  29.33| 12| SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  19|  0.75|   0|  5.99| 13| ZELENI SLOVENIJE            |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  95|  3.74|   0|  29.96| 14| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 6Količnik: 316.67
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|Glasov|   %| Mandat|    %|Št.| Ime liste               |
|   | glasov|    | ostan.|  |                    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  96|  5.05|   0|  30.32| 1| NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE  |
|   |    |    |    |  |ŽALEC                  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  99|  5.21|   0|  31.26| 3| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|   |    |    |    |  |STRANKA                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  49|  2.58|   0|  15.47| 4| SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ     |
|   |    |    |    |  |SLOVENIJE                |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  370| 19.47|   1|  16.84| 5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  343| 18.05|   1|  8.32| 6| SOCIALNI DEMOKRATI           |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  54|  2.84|   0|  17.05| 7| AS – AKTIVNA SLOVENIJA         |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  374| 19.68|   1|  18.11| 8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  73|  3.84|   0|  23.05| 9| SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  34|  1.79|   0|  10.74| 10| GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC|
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  216| 11.37|   0|  68.21| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|   |    |    |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  105|  5.53|   0|  33.16| 12| SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  35|  1.84|   0|  11.05| 13| ZELENI SLOVENIJE            |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  52|  2.74|   0|  16.42| 14| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
VOLILNA ENOTA 04
Št. mandatov: 6Količnik: 323.17
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|Glasov|   %| Mandat|    %|Št.| Ime liste               |
|   | glasov|    | ostan.|  |                    |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  145|  7.48|   0|  44.87| 1| NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE  |
|   |    |    |    |  |ŽALEC                  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  43|  2.22|   0|  13.31| 2| GLAS ŽENSK SLOVENIJE          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  74|  3.82|   0|  22.90| 3| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|   |    |    |    |  |STRANKA                 |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  36|  1.86|   0|  11.14| 4| SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ     |
|   |    |    |    |  |SLOVENIJE                |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  382| 19.70|   1|  18.21| 5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  298| 15.37|   0|  92.21| 6| SOCIALNI DEMOKRATI           |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  87|  4.49|   0|  26.92| 7| AS – AKTIVNA SLOVENIJA         |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  407| 20.99|   1|  25.94| 8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE  |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  50|  2.58|   0|  15.47| 9| SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  45|  2.32|   0|  13.92| 10| GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC|
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  246| 12.69|   0|  76.12| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|   |    |    |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  57|  2.94|   0|  17.64| 12| SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
|  69|  3.56|   0|  21.35| 14| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS   |
+------+-------+-------+--------+---+----------------------------------------+
IV.
Preostalih 17 mandatov se razdeli na ravni občine na podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah. Istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah, so:
+--------+--------------------------------------------------+
|Zap. št.|Ime liste                     |
+--------+--------------------------------------------------+
|1    |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC    |
+--------+--------------------------------------------------+
|2    |GLAS ŽENSK SLOVENIJE               |
+--------+--------------------------------------------------+
|3    |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA    |
+--------+--------------------------------------------------+
|4    |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE     |
+--------+--------------------------------------------------+
|5    |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |
+--------+--------------------------------------------------+
|6    |SOCIALNI DEMOKRATI                |
+--------+--------------------------------------------------+
|7    |AS – AKTIVNA SLOVENIJA              |
+--------+--------------------------------------------------+
|8    |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE        |
+--------+--------------------------------------------------+
|9    |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE          |
+--------+--------------------------------------------------+
|10   |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC      |
+--------+--------------------------------------------------+
|11   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE|
+--------+--------------------------------------------------+
|12   |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           |
+--------+--------------------------------------------------+
|13   |ZELENI SLOVENIJE                 |
+--------+--------------------------------------------------+
|14   |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS        |
+--------+--------------------------------------------------+
V.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 34 (d'Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 34 količnikov naslednje (količniki po d'Hondtu na glasovih list):
Število mandatov v občini: 29
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|Zap.  |Količnik| Št.|Ime liste                      |
|št.  |    |   |                           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|1   | 2039.00|   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|2   | 1754.00|   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|3   | 1470.00|   |SOCIALNI DEMOKRATI                  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|4   | 1123.00|   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|5   | 1019.50|   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|6   | 877.00|   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|7   | 735.00|   |SOCIALNI DEMOKRATI                  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|8   | 679.67|   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|9   | 584.67|   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|10   | 561.50|   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|11   | 509.75|   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|12   | 500.00|   |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|13   | 490.00|   |SOCIALNI DEMOKRATI                  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|14   | 438.50|   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|15   | 425.00|   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|16   | 407.80|   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|17   | 374.33|   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|18   | 367.50|   |SOCIALNI DEMOKRATI                  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|19   | 350.80|   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|20   | 339.83|   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|21   | 324.00|   |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA             |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|22   | 312.00|   |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|23   | 294.00|   |SOCIALNI DEMOKRATI                  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|24   | 292.33|   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|25   | 291.29|   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|26   | 290.00|   |AKTIVNA SLOVENIJA                  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|27   | 287.00|   |STRANKA MLADIH SLOVENIJE               |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|28   | 280.75|   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|29   | 273.00|   |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC       |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|30   | 254.88|   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|31   | 250.57|   |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|32   | 250.00|   |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC      |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|33   | 245.00|   |SOCIALNI DEMOKRATI                  |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
|34   | 226.56|   |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+-----+-----------------------------------------------------+
 
  Na podlagi 29 količnikov pripada listam naslednje število direktnih mandatov:
 
VOLILNA ENOTA 01
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
| Glasov|    %| Mandat|   %| Št.| Ime liste              |
|    | glasov|    |ostan.|   |                   |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|  439|  16.10|   1 | 44.94|  5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|  519|  19.04|   1 | 71.35|  6| SOCIALNI DEMOKRATI          |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|  700|  25.68|   2 | 31.11|  8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
 
VOLILNA ENOTA 02
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
| Glasov|    %| Mandat|   %| Št.| Ime liste              |
|    | glasov|    | ostan.|  |                   |
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
|  563|  22.19|   1 | 77.53|  5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
|  558|  21.99|   1 | 75.96|  8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
|  360|  14.19|   1 | 13.52| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |
|    |    |    |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+-------+--------+-------+-------+----+--------------------------------------+
 
VOLILNA ENOTA 03
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
| Glasov|    %| Mandat|   %| Št.| Ime liste              |
|    | glasov|    |ostan.|   |                   |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|  370|  19.47|   1 | 16.84|  5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|  343|  18.05|   1 | 8.32|  6| SOCIALNI DEMOKRATI          |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|  374|  19.68|   1 | 18.11|  8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
VOLILNA ENOTA 04
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
| Glasov|    %| Mandat|   %| Št.| Ime liste              |
|    | glasov|    |ostan.|   |                   |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|  382|  19.70|   1 | 18.21|  5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
|  407|  20.99|   1 | 25.94|  8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE |
+-------+--------+-------+------+-----+--------------------------------------+
Predlagatelji list kandidatov, ki so bile vložene v najmanj dveh volilnih
enotah in jim pripradajo mandati na podlagi 17. člena zakona o lokalnih
volitvah, so:
+-------+-------------------------------------------------------------------+
 |Zap.  |  liste                             |
 |    |                                  |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |1   |NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC             |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |2   |GLAS ŽENSK SLOVENIJE                        |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |3   |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA             |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |4   |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE              |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |5   |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |6   |SOCIALNI DEMOKRATI                         |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |7   |AS – AKTIVNA SLOVENIJA                       |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |8   |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE                |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |9   |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE                   |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |10   |GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC              |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |11   |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |12   |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA                   |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |13   |ZELENI SLOVENIJE                          |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
 |14   |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS                 |
 +-------+-------------------------------------------------------------------+
Občinska volilna komisija je odločila, da se najprej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih enotah, kjer imajo istioimenske liste največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti skladno s 17. členom zakona o lokalnih volitvah.
VI.
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o lokalnih volitvah se dodelijo mandati iz ostankov glasov naslednjim listam kandidatov:
VOLILNA ENOTA 01
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|Glasov|    %| |    %|Št.| Ime liste                  |
|   | glasov| | ostan.|  |                       |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  136|  4.99| |  44.90| 1| NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC  |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  439|  16.10| |  44.94| 5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  519|  19.04| |  71.35| 6| SOCIALNI DEMOKRATI              |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  301|  11.04| |  99.38| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|   |    | |    |  |SLOVENIJE                   |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  108|  3.96| |  35.66| 14| SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS      |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
  VOLILNA ENOTA 02
+------+--------+-+--------+---+-------------------------------------------+
|Glasov|% glasov| |% ostan.|Št.| Ime liste                 |
+------+--------+-+--------+---+-------------------------------------------+
|  175|  6.90| |  55.18| 3| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
+------+--------+-+--------+---+-------------------------------------------+
|  563|  22.19| |  77.53| 5| SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA    |
+------+--------+-+--------+---+-------------------------------------------+
|  310|  12.22| |  97.75| 6| SOCIALNI DEMOKRATI            |
+------+--------+-+--------+---+-------------------------------------------+
|  558|  21.99| |  75.96| 8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |
+------+--------+-+--------+---+-------------------------------------------+
|  83|  3.27| |  26.17| 9| SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE      |
+------+--------+-+--------+---+-------------------------------------------+
  VOLILNA ENOTA 03
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|Glasov|    %| |    %|Št.| Ime liste                  |
|   | glasov| | ostan.|  |                       |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  34|  1.79| |  10.74| 10| GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC   |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  216|  11.37| |  68.21| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|   |    | |    |  |SLOVENIJE                   |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  105|  5.53| |  33.16| 12| SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
  VOLILNA ENOTA 04
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|Glasov|    %| |    %|Št.| Ime liste                  |
|   | glasov| | ostan.|  |                       |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  298|  15.37| |  92.21| 6| SOCIALNI DEMOKRATI              |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  87|  4.49| |  26.92| 7| AS – AKTIVNA SLOVENIJA            |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  407|  20.99| |  25.94| 8| LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
|  246|  12.69| |  76.12| 11| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |
|   |    | |    |  |SLOVENIJE                   |
+------+--------+-+--------+---+----------------------------------------------+
VII.
Občinska volilna komisija je na osnovi števila oddanih preferenčnih glasov ugotovila, da sta kandidata Ervin Čas in Lidija Koceli iz liste Nestrankarska lista za razvoj občine Žalec v prvi volilni enoti prejela enako število preferenčnih glasov in bila postavljena na prvo mesto liste Nestrankarska lista za razvoj občine Žalec v prvi volilni enoti, ker sta prejela z zakonom predpisno število preferenčnih glasov.
Glede na to, da sta kandidata z liste kandidatov Nestrankarska lista za razvoj Občine Žalec v prvi volilni enoti, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila enako število preferenčnih glasov, je občinska volilna komisija v skladu z zakonom odločila z žrebom. Na osnovi izvedenega žrebanja je mandat za izvolitev v občinski svet dobila kandidatka Lidija Koceli.
Občinska volilna komisija je na osnovi števila oddanih preferenčnih glasov ugotovila, da je kandidatka Tatjana Razboršek Rehar z liste Socialni demokrati, SD v tretji volilni enoti prejela z zakonom predpisano število preferenčnih glasov in bila postavljena na prvo mesto liste Socialni demokrati, SD v tretji volilni enoti in pridobila mandat za izvolitev v občinski svet.
Ostali kandidati so bili izvoljeni na podlagi vrstnega reda, ki ga je določil predlagatelj liste kandidatov.
VIII.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah dne 22. oktobra 2006, so:
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 9
Lista: 1 – NESTRANKARSKA LISTA ZA RAZVOJ OBČINE ŽALEC
Skupno št. glasov: 136
% glasov: 4.99%
Št. izvoljenih: 1
1. Lidija Koceli.
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 439
% glasov: 16.10%
Št. izvoljenih: 2
1. Januš Rasiewicz
2. Bogdan Zagoričnik
Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 519
% glasov: 19.04%
Št. izvoljenih: 2
1. Marko Laznik
2. Janko Kos
Lista: 8 – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 700
% glasov: 25.68%
Št. izvoljenih: 2
1. Alojz Posedel
2. Jožef Meh
Lista: 11 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 301
% glasov: 11.04%
Št. izvoljenih: 1
1. Franc Ervin Janežič
Lista: 14 – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
Skupno št. glasov: 108
% glasov: 3.96%
Št. izvoljenih: 1
1. Andrej Vengust
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8
Lista: 3 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 175
% glasov: 6.90%
Št. izvoljenih: 1
1. Zdravko Pečarič
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 563
% glasov: 22.19%
Št. izvoljenih: 2
1. Robert Čehovin
2. Ivanka Ropotar
Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 310
% glasov: 12.22%
Št. izvoljenih: 1
1. Ivan Podpečan
Lista: 8 – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 558
% glasov: 21.99%
Št. izvoljenih: 2
1. Gregor Vovk Petrovski
2. Ivana Čretnik
Lista: 9 – SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 83
% glasov: 3.27%
Št. izvoljenih: 1
1. Robert Smodej
Lista: 11 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 360
% glasov: 14.19%
Št. izvoljenih: 1
1. Ivan Jelen
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 6
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 370
% glasov: 19.47%
Št. izvoljenih: 1
1. Ivan Mazzoni
Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 343
% glasov: 18.05%
Št. izvoljenih: 1
2. Tatjana Razboršek - Rehar
Lista: 8 – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 374
% glasov: 19.68%
Št. izvoljenih: 1
1. Marijan Turičnik
Lista: 10 – GVIDO HRIBAR ZA PRIHODNOST OBČINE ŽALEC
Skupno št. glasov: 34
% glasov: 1.79%
Št. izvoljenih: 1
1. Marjana Lešnik
Lista: 11 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 216
% glasov: 11.37%
Št. izvoljenih: 1
1. Ivan Glušič
Lista: 12 – SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 105
% glasov: 5.53%
Št. izvoljenih: 1
1. Vladislav Majer
VOLILNA ENOTA 04
Skupno število mandatov: 6
Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 382
% glasov: 19.70%
Št. izvoljenih: 1
1. Jurij Blatnik
Lista: 6 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 298
% glasov: 15.37%
Št. izvoljenih: 1
1. Ivan Krašovc
Lista: 7 – AS – AKTIVNA SLOVENIJA
Skupno št. glasov: 87
% glasov: 4.49%
Št. izvoljenih: 1
1. Primož Salesin
Lista: 8 – LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 407
% glasov: 20.99%
Št. izvoljenih: 2
1. Milan Čadej
2. Nina Laznik
Lista: 11 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 246
% glasov: 12.69%
Št. izvoljenih: 1
1. Olga Markovič
Št. 006 08/00001/2005
Žalec, dne 25. oktobra 2006
Predsednik
Občinska volilna komisija Občine Žalec
Slavko Košenina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti