Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

SV 1459/06 Ob-31587/06 , Stran 8776
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 1459/06 z dne 7. 11. 2006, je bila nepremičnina – štirisobno stanovanje št. 18, v III. nadstropju, v skupni izmeri 88,80 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Ulica Staneta Severja 8 v Mariboru, vse stoječe na parc. št. 1620, k.o. Spodnje Radvanje, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 1. 1999, št. 464/98, ki jo je Lukić Majda, EMŠO 0908950505410, stanujoča na naslovu Ulica Staneta Severja 8, 2000 Maribor, sklenila s prodajalcem Republiko Slovenijo – Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, na podlagi določil Stanovanjskega zakona, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini v višini 40.000 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 6,25%, s trenutno skupno letno efektivno obrestno mero v višini 6,78% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalke v primerih posebej opredeljenih v pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit), z zapadlostjo prvega obroka kredita na dan 20. 11. 2006 in zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan 20. 5. 2026.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti