Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4965. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, stran 12084.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
Občinska volilna komisija Občine Šmarješke Toplice je na seji dne 24. 10. 2006 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah 22. oktobra 2006
u g o t o v i l a
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 2488 volivcev, od tega:
a) 2488 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2. Glasovalo je skupaj 1823 volivcev ali 73,27% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega:
a) je 1823 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem imeniku
b) ni nihče glasoval po pošti.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 1823 glasovnic, od tega:
NEVELJAVNIH: 32
VELJAVNIH: 1791
1. VOLILNA ENOTA
Na območju 1. volilne enote je imelo pravico voliti skupaj 650 volivcev:
a) vpisanih v splošni volilni imenik
b) s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 507 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC: 507
Od tega NEVELJAVNIH: 6
VELJAVNIH: 501
Posamezni kandidati v 1. volilni enoti so dobili naslednje število glasov:
1. JANEZ MEDJA 93 glasov
2. PAVEL ZUPANČIČ 108 glasov
3. JOŽICA ŠKRBINA 56 glasov
4. FRANC GREGORČIČ 175 glasov
5. SONJA BABIČ 18 glasov
6. ANTONIJA KRESNIK 13 glasov
7. BOŠTJAN ŠTRASBERGER 44 glasov
8. RAFAEL ZUPAN, st. 51 glasov
9. NUŠKA GORENC 75 glasov
10. MATJAŽ STRAZBERGER 23 glasov
11. IRENA STRAZBERGER 49 glasov
12. JOŽE NOVAK 160 glasov
13. MARKO LUZAR 75 glasov
14. ZLATICA POGLAJEN 52 glasov
15. RAFAEL ZUPAN, ml. 42 glasov
16. ALOJZ ŠKRBINA 62 glasov
17. FRANC ZALOKAR 74 glasov
18. MARKO CVELBAR 73 glasov
19. SEBASTJAN ŠUŠTERIČ 92 glasov
 
Izvoljeni kandidati iz 1. volilne enote so:
1. Franc Gregorčič
2. Jože Novak
3. Pavel Zupančič
 
2. VOLILNA ENOTA
Na območju 2. volilne enote je imelo pravico voliti skupaj 488 volivcev:
a) vpisanih v splošni volilni imenik
b) s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 352 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC: 352
Od tega NEVELJAVNIH: 5
VELJAVNIH: 347
Posamezni kandidati v 2. volilni enoti so dobili naslednje število glasov:
 
1. ANTON BREGAČ 40 glasov
2. SILVO VRŠČAJ 41 glasov
3. FRANCI BLAŽIČ 32 glasov
4. RENATA MAJCEN 111 glasov
5. VLADIMIR PETROVIČ 113 glasov
6. SAŠA JERELE7 glasov
7. MARIJA BORSE81 glasov
8. MARIJA BRINOVEC29 glasov
9. LADISLAV PREŠEREN105 glasov
 
Izvoljena kandidata iz 2. volilne enote sta:
1. Vladimir Petrovič
2. Renata Majcen
3. VOLILNA ENOTA
Na območju 3. volilne enote je imelo pravico voliti skupaj 504 volivcev:
a) vpisanih v splošni volilni imenik
b) s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 364 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC: 364
Od tega NEVELJAVNIH: 8
VELJAVNIH: 356
Posamezni kandidati v 3. volilni enoti so dobili naslednje število glasov:
 
1. BRANKO TRATAR 54 glasov
2. Mag. BERNARDKA KRNC 113 glasov
3. POLONA PAVLIN 40 glasov
4. ANDREJ CVELBAR 31 glasov
5. JANA KOŠAK 34 glasov
6. ERNEST ZORMAN 66 glasov
7. PETER VERŠČAJ 26 glasov
8. ALEKSANDER DURIČ 58 glasov
9. ANTON ŠINKOVEC 50 glasov
10. Mag. MARJAN HRIBAR 74 glasov
11. DAMJANA BRAJER 18 glasov
12. ERNA JAKŠE 5 glasov
13. FRANCE BLAŽIČ 28 glasov
14. MARTIN TOMŠIČ 44 glasov
 
Izvoljena kandidata iz 3. volilne enote sta:
1. mag. Bernardka Krnc
2. Marjan Hribar
4. VOLILNA ENOTA
Na območju 4. volilne enote je imelo pravico voliti skupaj 435 volivcev:
a) vpisanih v splošni volilni imenik
b) s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 306 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC: 306
Od tega NEVELJAVNIH: 6
VELJAVNIH: 300
Posamezni kandidati v 4. volilni enoti so dobili naslednje število glasov:
 
1. MARJAN RODIČ 71 glasov
2. ALEKSANDER PAVLIČ SANDI 86 glasov
3. VESNA BAŠELJ 16 glasov
4. IVAN JORDAN 80 glasov
5. FRANC LUŠINA 56 glasov
6. MIROSLAV PAVLIN 40 glasov
7. JERNEJ PREŠEREN 20 glasov
8. JOŽE VIDIC 9 glasov
9. ANTON PONIKVAR 26 glasov
10. BRIGITA KOČEVAR 40 glasov
11. MARKO AJDNIK 79 glasov
 
Izvoljena kandidata iz 4. volilne enote sta:
1. Aleksander Pavlič
2. Ivan Jordan
5. VOLILNA ENOTA
Na območju 5. volilne enote je imelo pravico voliti skupaj 411 volivcev:
a) vpisanih v splošni volilni imenik
b) s potrdilom upravne enote 0 volivcev
SKUPAJ GLASOVALO: 294 volivcev
ODDANIH GLASOVNIC: 294
Od tega NEVELJAVNIH: 7
VELJAVNIH: 287
Posamezni kandidati v 5. volilni enoti so dobili naslednje število glasov:
 
1. DENIS PERŠE 48 glasov
2. BRANKO ZORAN 60 glasov
3. NINA PERŠE 15 glasov
4. FRANC ANDERLIČ 136 glasov
5. FRANCI NOVAK 92 glasov
6. IVANA PELKO 31 glasov
7. ANTON PEVEC 44 glasov
8. DARKO GORENC 49 glasov
9. JANEZ KIRN 21 glasov
 
Izvoljena kandidata iz 5. volilne enote sta:
1. Franc Anderlič
2. Franci Novak
Občinska volilna komisija ni ugotovila nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.
Na podlagi ugotovljenega števila glasov so v občinski svet izvoljeni naslednji kandidati:
 
1. FRANC GREGORČIČ, roj. 16. 11. 1956, Šmarjeta 29
2. JOŽE NOVAK, roj. 2. 8. 1962, Orešje 42b
3. PAVEL ZUPANČIČ, roj. 24. 7. 1955, Strelac 5
4. VLADIMIR PETROVIČ, roj. 9. 6. 1952, Šmarješke Toplice 71
5. RENATA MAJCEN, roj. 23. 1. 1963, Brezovica 70
6. Mag. BERNARDKA KRNC, roj. 22. 4. 1971, Šmarješke Toplice 116
7. Mag. MARJAN HRIBAR, roj. 24. 11. 1969, Šmarješke Toplice 275
8. ALEKSANDER PAVLIČ SANDI, roj. 26. 2. 1959, Dolenje Kronovo 11
9. IVAN JORDAN, roj. 13. 8. 1952, Draga 1
10. FRANC ANDERLIČ, roj. 2. 12. 1956, Zbure 47
11. FRANCI NOVAK, roj. 1. 5. 1977, Radovlja 35.
Št. 041-3/2006
Novo mesto, dne 24. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Šmarješke Toplice
Bogomir Kovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti