Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4963. Poročilo o izidu volitev, stran 12081.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV – UPB2 in 70/06 – Odločba US) Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica objavlja naslednje
P O R O Č I L O
o izidu volitev
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica je na seji, dne 23. 10. 2006 ugotovila naslednje izide rednih volitev, ki so bile dne 22. 10. 2006:
1.
VOLITVE ZA ŽUPANA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
Kandidati za župana so dobili naslednje število glasov:
+-------------------------+-------+--------+
|1. RAJKO HAREJ      |  1262|  8,39|
+-------------------------+-------+--------+
|2. ČRTOMIR ŠPACAPAN   |  5386|  35,80|
+-------------------------+-------+--------+
|3. ALJOŠA HUMAR     |  416|  2,77|
+-------------------------+-------+--------+
|4. RUDOLF ŠIMAC     |  897|  5,96|
+-------------------------+-------+--------+
|5. MIRKO BRULC      |  5543|  36,85|
+-------------------------+-------+--------+
|6. MIRAN MÜLLNER     |  402|  2,67|
+-------------------------+-------+--------+
|7. OTON MOZETIČ     |  420|  2,79|
+-------------------------+-------+--------+
|8. TOMAŽ LISJAK     |  717|  4,77|
+-------------------------+-------+--------+
2.
Glede na to, da nobeden kandidat za župana ni dobil večine glasov, je Občinska volilna komisija Nova Gorica, na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06- ZLV – UPB-2 in 70/06 – Odločba US) na seji dne 23. 10. 2006 sprejela
S K L E P
o razpisu drugega kroga volitev za župana
med kandidatoma Črtomirjem Špacapanom pod zap. št. 2 in Mirkom Brulcem pod zap. št. 5.
Vrstni red kandidatov na glasovnici je:
1. MIRKO BRULC
2. ČRTOMIR ŠPACAPAN
Drugi krog volitev bo dne 12. 11. 2006.
3.
VOLITVE ČLANOV MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+------------------------------------------------+-----+-----+
|1. LISTA ROBERTA GOLOBA             |1.720|11,65|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|2. MARJETICA                  | 280| 1,90|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|3. SOCIALNI DEMOKRATI              |2.908|19,70|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|4. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   | 541| 3,67|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|5. ŠINIGOJ TOMAŽ – ZA MESTO IN VAS       | 317| 2,15|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|6. RADIKALNA                  |  60| 0,41|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|7. KRESNICA                   | 219| 1,48|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|8. AKTIVNA SLOVENIJA              | 285| 1,93|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|9. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          | 593| 4,02|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|10. PREDSTAVNIKI TRNOVSKO BANJŠKE PLANOTE    | 884| 5,99|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|11. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |1.594|10,80|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|12. GORIŠKA OLJKA                | 215| 1,46|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|13. PROTIHRUPU.SI                |  80| 0,54|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|14. LISTA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA         | 533| 3,61|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|15. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP          | 427| 2,89|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|16. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA        | 357| 2,42|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|17. LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV »GORIŠKA NAPREJ«| 294| 1,99|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|18. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 625| 4,23|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|19. LISTA ANTONA PERŠIČ IZ VITOVELJ       | 195| 1,32|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|20. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |1.887|12,79|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|21. STRANKA MLADIH SLOVENIJE          | 297| 2,01|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|22. GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ       | 244| 1,65|
+------------------------------------------------+-----+-----+
|23. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE     | 204| 1,38|
+------------------------------------------------+-----+-----+
Posamezna lista ima naslednje število mandatov:
+------------------------------------------------+-+
|1. LISTA ROBERTA GOLOBA             |5|
+------------------------------------------------+-+
|2. MARJETICA                  |0|
+------------------------------------------------+-+
|3. SOCIALNI DEMOKRATI              |9|
+------------------------------------------------+-+
|4. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |1|
+------------------------------------------------+-+
|5. ŠINIGOJ TOMAŽ – ZA MESTO IN VAS       |0|
+------------------------------------------------+-+
|6. RADIKALNA                  |0|
+------------------------------------------------+-+
|7. KRESNICA                   |0|
+------------------------------------------------+-+
|8. AKTIVNA SLOVENIJA              |0|
+------------------------------------------------+-+
|9. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA          |1|
+------------------------------------------------+-+
|10. PREDSTAVNIKI TRNOVSKO BANJŠKEPLANOTE    |2|
+------------------------------------------------+-+
|11. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        |5|
+------------------------------------------------+-+
|12. GORIŠKA OLJKA                |0|
+------------------------------------------------+-+
|13. PROTIHRUPU.SI                |0|
+------------------------------------------------+-+
|14. LISTA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA         |1|
+------------------------------------------------+-+
|15. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP          |1|
+------------------------------------------------+-+
|16. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA        |1|
+------------------------------------------------+-+
|17. LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV »GORIŠKA NAPREJ«|0|
+------------------------------------------------+-+
|18. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |1|
+------------------------------------------------+-+
|19. LISTA ANTONA PERŠIČ IZ VITOVELJ       |0|
+------------------------------------------------+-+
|20. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       |5|
+------------------------------------------------+-+
|21. STRANKA MLADIH SLOVENIJE          |0|
+------------------------------------------------+-+
|22. GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ       |0|
+------------------------------------------------+-+
|23. STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE     |0|
+------------------------------------------------+-+
4.
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. št. 22/06- ZLV – UPB-2 in 70/06 – Odločba US) na seji dne 23. 10. 2006 sprejela naslednji
SKLEP:
Za člane Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica so iz posameznih list dobili mandate naslednji kandidati:
1. LISTA ROBERTA GOLOBA
1. Robert Golob, 23. 1. 1967, dr. el. znanosti, Kromberk, Pod Škabrijelom 72
2. Mirjam Bon Klanjšček, 18. 7. 1954, mag. znanosti – prof. matematike, Kromberk, Pri hrastu 9
3. Mitja Trtnik, 25. 8. 1946, metalurški tehnik, Pristava, Sergeja Mašere 16
4. Iva Devetak, 10. 3. 1953, poslovna sekretarka, Pristava, Pinka Tomažiča 31
5. Silvan Saksida, 28. 7. 1957, dr. medicine, Prvačina 51
3. SOCIALNI DEMOKRATI
1. Mirko Brulc, 2. 10. 1946, specialni pedagog, Vitovlje 88/b
2. Andrej Miška, 29. 1. 1962, univ. dipl. inž. gradb., Nova Gorica, Gradnikove brigade 27
3. Elvira Šušmelj, 29. 7. 1961, univ. dipl. politolog, Nova Gorica, Gradnikove brigade 47
4. Stojan Ščuka, 31. 12. 1957, univ. dipl. inž. zootehnike, Nova Gorica, Cankarjeva 24
5. Valter Vodopivec, 29. 10. 1954, elektrotehnik, Stara Gora 9
6. Darinka Kozinc, 9. 10. 1953, univ. dipl. inž., Solkan, Med ogradami 37
7. Uroš Saksida, 10. 4. 1971, mag. poslovodenja in organizacije, Nova Gorica, Lemutova 26
8. Tomaž Horvat, 6. 2. 1974, dipl. upr. org. in dipl. ekon., Ozeljan 119
9. Jolanda Slokar, 26. 3. 1942, univ. dipl. ekon., Pristava, Sergeja Mašere 7
4. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
1. Elizej Prinčič, 14. 6. 1939, univ. dipl. ekon., Solkan, Borisa Kalina 31
9. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. Rajko Harej, 25. 1. 1953, univ. dipl. inž. gradb., Potok pri Dornberku 19/b
10. PREDSTAVNIKI TRNOVSKO BANJŠKE PLANOTE
1. Boris Rijavec, 31. 5. 1965, elektrotehnik, Trnovo 2/d
2. Silvester Plesničar, 5. 10. 1947, ekonomski tehnik, Grgar 80
11. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. Vojko Fon, 16. 6. 1967, dipl. inž stroj., Solkan, Pirjevčeva 1
2. Luka Lisjak – Gabrijelčič, 13. 10. 1980, dipl. zgodovinar, Nova Gorica,
Gradnikove brigade 45
3. Nada Lisjak, 18. 2. 1956, dipl. org. dela, Solkan, Vojkova 8/b
4. Anton Kosmačin, 12. 12. 1953, univ. dipl. inž. gradb., Nova Gorica, Gortanova 22
5. Jožica Bone, 16. 3. 1955, administrativni tehnik, Nova Gorica, Cankarjeva 82
14. LISTA ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA
1. Nada Gortnar Gorjan, 30. 11. 1952, dr. medicine, Kromberk, Pavšičevo naselje 41
15. ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
1. Boža Mozetič, 8. 3. 1952, univ. dipl. ekon., Nova Gorica, Gradnikove brigade 23
16. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1. Miran Müllner, 9. 9. 1964, tehnik TVD, Nova Gorica, Grčna 8
18. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. mag. Davorin Marjo Mozetič, 20. 6. 1944, mag. ekon. ved., Solkan, XXX. divizije 18
20. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1. Matej Arčon, 4. 11. 1972, elektrotehnik, Nova Gorica, Cankarjeva 2
2. Tomaž Vuga, 25. 2. 1939, univ. dipl. inž. arhitekture, Solkan, Soška 24/a
3. Dejana Baša, 9. 4. 1964, dipl. ekon., Prvačina 145
4. Marjan Pintar, 19. 5. 1959, univ. dipl. pravnik, Nova Gorica, C. 15. septembra 12
5. Srečko Tratnik, 7. 11. 1957, univ. dipl. ekon., Kromberk, Varda 6.
Št. 041-2/2006
Nova Gorica, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Andrej Orel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti