Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4933. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper dne 22. oktobra 2006, stran 12032.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija na seji dne 24. 10. 2006 sprejela naslednje
In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali, alla seduta tenutasi il 24. 10. 2006, la Commissione elettorale comunale ha approvato il seguente
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper dne 22. oktobra 2006
R A P P O R T O
sul risultato delle elezioni ordinarie del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune città di Capodistria, il 22 ottobre 2006
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na 10. seji dne 24. oktobra 2006 na podlagi zapisnikov volilnih odborov ugotovila naslednji izid volitev župana in članov občinskega sveta Mestne občine Koper, ki so bile 22. oktobra 2006./Alla VII seduta, tenutasi il 24 ottobre 2006, in base ai verbali dei comitati elettorali, la commissione elettorale comunale ha preso atto dei risultati delle elezioni del sindaco e dei membri al consiglio comunale del Comune città di Capodistria, svoltesi il 22 ottobre 2006.
I.
Na volitvah dne 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 41.601 volivcev. Glasovalo je 25.285 volivcev ali 60,78%, od tega 25.235 na voliščih ter 50 po pošti./Il giorno delle elezioni, il 22 ottobre 2006, gli aventi diritto al voto erano 41.601 elettori. Hanno votato 25.285 elettori ovvero il 60,78% degli aventi diritto, di cui 25.235 ai seggi elettorali e 50 tramite il servizio postale.
II.
Za volitve župana je bilo oddanih 25.285 glasovnic, od katerih je bilo 1.028 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 24.257. Za izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic./Alle elezioni del sindaco sono state consegnate 25.285 schede, di cui 1.028 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non e` stato possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 24.257. Per l'elezione del sindaco e` necessaria la maggioranza delle schede valide.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov / I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
+------------------------+--------+-----------+
|1. BREDA KRAŠNA     |   843|   3,42%|
+------------------------+--------+-----------+
|2. JADRAN BAJEC     |  2865|   11,61%|
+------------------------+--------+-----------+
|3. ANTON SAGADIN    |   372|   1,51%|
+------------------------+--------+-----------+
|4. BORIS POPOVIČ    |  17340|   70,27%|
+------------------------+--------+-----------+
|5. JANKO SEVER     |   521|   2,11%|
+------------------------+--------+-----------+
|6. IVAN MATOŠ      |   265|   1,07%|
+------------------------+--------+-----------+
|7. FRANC MALEČKAR    |   388|   1,57%|
+------------------------+--------+-----------+
|8. VIKTOR MARKEŽIČ   |  1395|   5,65%|
+------------------------+--------+-----------+
|9. MOJCA HILJ TRIVIČ  |   228|   0,92%|
+------------------------+--------+-----------+
|10. MARKO BRECELJ    |   459|   1,86%|
+------------------------+--------+-----------+
 
Mandat pripada naslednjemu kandidatu / Il mandato viene assegnato al candidato segnente:
1. BORIS POPOVIČ, 5. 9. 1962, Bošamarin 62 / Bossamarino 62, 6000 Koper/Capodistria.
III.
Za volitve članov občinskega sveta je je bilo oddanih 25.285 glasovnic, od katerih je bilo 1028 glasovnic neveljavnih, ker je bilo obkroženih več odgovorov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 24.257./Per l'elezione dei membri al consiglio comunale sono state consegnate 25.285 schede, di cui 1028 non valide, poiché sono stati segnati più candidati ovvero non e` stato possibile constatare la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 24.257.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov / Le singole liste di candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|1. SD SOCIALNI DEMOKRATI                | 3472| 14,31%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|2. DeSUS                        |  758| 3,12%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|3. ZA PODJETNO SLOVENIJO                |  90| 0,37%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|4. SDAS Stranka demokratske akcije Slovenije      |  194| 0,80%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|5. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            |  518| 2,14%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|6. AS AKTIVNA SLOVENIJA                |  415| 1,71%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|7. KOPER JE NAŠ                    | 12432| 51,25%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|8. EU Demokrati Slovenije – EUDS            |  51| 0,21%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|9. SNS SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA          |  281| 1,16%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|10. ZZP ZVEZA ZA PRIMORSKO               |  150| 0,62%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|11. SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA         | 1172| 4,83%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|12. MLADI ZA KOPER                   |  457| 1,88%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|13. N.Si NOVA SLOVENIJA                |  555| 2,29%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|14. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE        | 1244| 5,13%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|15. ONL-KOPER JE                    |  80| 0,33%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|16. AKACIJE                      |  306| 1,26%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|17. IDZ-DDI ISTRSKI DEMOKRATSKI ZBOR DIETA DEMOCRATICA |  186| 0,77%|
|ISTRIANA                        |   |    |
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|18. ZELENI SLOVENIJE                  |  448| 1,85%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
|19. OLJKA                       | 1448| 5,97%|
+-------------------------------------------------------+------+-------+
Volilna komisija je delila število glasov vsake liste z 1, nato z 2, z 3 itd. ter sortirala količnike vseh list, izračunane po D’Hontovi metodi, po velikosti in sicer od višjih k nižjim količnikom in sicer toliko količnikov kot se voli članov občinskega sveta ter ugotovila, da so naslednje liste dobile mandate v občinskem svetu: / La commissione elettorale ha diviso il numero dei voti con il n. 1, quindi con il n. 2, con il n. 3 ecc., classificando i quozienti di tutte le liste, calcolati in base al metodo D’Hont, in base alla grandezza, dal maggiore al minore, tanti quozienti, quanti sono i membri eletti al consiglio comunale. L’esito del calcolo e` il seguente:
POSAMEZNE LISTE             ŠTEVILO/NUMERO
MANDATOV/LE SINGOLE LISTE
1. SD SOCIALNI DEMOKRATI               5
2. DeSUS                       1
3. ZA PODJETNO SLOVENIJO               0
4. SDAS Stranka demokratske akcije Slovenije     0
5. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA           0
6. AS AKTIVNA SLOVENIJA               0
7. KOPER JE NAŠ                   19
8. EU Demokrati Slovenije – EUDS           0
9. SNS SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA         0
10. ZZP ZVEZA ZA PRIMORSKO              0
11. SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA        1
12. MLADI ZA KOPER                  0
13. N.Si NOVA SLOVENIJA               0
14. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE       2
15. ONL-KOPER JE                   0
16. AKACIJE                     0
17. IDZ-DDI ISTRSKI DEMOKRATSKI
ZBOR.DIETA DEMOCRATICA ISTRIANA           0
18. ZELENI SLOVENIJE                 0
19. OLJKA                      2
Nato je volilna komisija ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil preferenčnih glasov večine volivcev, ki so glasovali za listo, zato so izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi, kot je bil določen ob določitvi liste kandidatov./La commissione ha constatato che nessuno dei candidati ha ottenuto i voti di preferenza della maggioranza degli elettori, che hanno votato per la singola lista, pertanto i candidati sono eletti in base all'ordine numerico stabilito sulla lista.
Mandati pripadajo naslednjim kandidatom / I mandati vengono assegnati ai candidati seguenti:
1) BRUNO KORELIČ, 10. 7. 1944, HRVATINI / CREVATINI 22/A, UNIV. DIPL. EKON., LAUREATO IN ECONOMIA, UPOKOJENEC, PENSIONATO
2) JADRAN BAJEC, 4. 4. 1960, RAZGLEDNA 30, VIA BELLAVISTA 30, KOPER, CAPODISTRIA, UNIV. DIPL. ING. GRADB., LAUREATO IN ING. EDILE, PREDSTOJNIK URADA ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSTVO IN NEPREMIČNINE, DIRIGENTE DELL'UFFICIO AMBIENTE, TERRITORIO, ECONOMIA E BENI IMMOBILI
3) MOJCA KLEVA, 30. 3. 1976, S. MAŠERE 1, VIA S. MAŠERA 1, KOPER, CAPODISTRIA, UNIV. DIPL. POLITOLOG, LAUREATA IN POLITOLOGIA, SVETOVALKA POSL. SKUPINE V DZ RS, CONSULENTE DEL GRUPPO DEPUTATI DS PRESSO LA CS RS
4) MARIJAN KRIŽMAN, 15. 8. 1953, ČEVLJARSKA 22, CALEGARIA 22, KOPER, CAPODISTRIA, ARHIV. TEHNIK, OPERATORE ARCHIVISTA, ARHIV.TEHNIK, OPERATORE ARCHIVISTA
5) LUKA JURI, 13. 5. 1977, MUZEJSKI TRG 4, PIAZZALE DEL MUSEO 4, KOPER, CAPODISTRIA, MAG. POLITOLOGIJE, MASTER IN POLITOLOGIA, DIREKTOR TEKST. PODJ., DIRETTORE D'AZIENDA
6) ANTON SAGADIN, 2. 1. 1936, DOLINSKA CESTA 22/C, STRADA DELLA VALLE 22/C, KOPER, CAPODISTRIA, UNIV. DIPL. PRAVNIK, LAUR. IN GIURISPRUDENZA, UPOKOJENEC, PENSIONATO
7) BORIS POPOVIČ, 5. 9. 1962, BOŠAMARIN 62, BOSSAMARINO 62, KOPER, CAPODISTRIA, GIMNAZIJSKI MATURANT, LICENZA GINNASIALE, ŽUPAN MESTNE OBČINE KOPER, SINDACO DEL COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA
8) JANI BAČIĆ, 22. 9. 1980, CESTA I. ISTRSKE BRIGADE 64/A, ČEŽARJI, EKONOMIST, ECONOMISTA, PODŽUPAN MESTNE OBČINE KOPER, VICESINDACO DEL COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA
9) BARBARA STRMOLE, 23. 1. 1962, PRADE, CESTA XVI ŠT. 3, STRADA XVI 3, PRADE, PRADE, VETERINARKA, MEDICO VETERINARIO, POMOČNICA DIREKTORJA VETERINARSKE ABULANTE KOPER, VICE DIRETTRICE DELL'AMBULATORIO VETERINARIO DI CAPODISTRIA
10) MLADEN RUDONJA, 26. 7. 1971, DOLINSKA CESTA 13/R, STRADA DELLA VALLE 13/R, KOPER, CAPODISTRIA, AVTOMEHANIK, AUTOMECCANICO, PREDSEDNIK FC KOPER, PRESIDENTE DEL FC KOPER
11) DARIJ NOVINEC, 17. 3. 1958, KAMPEL 5/C, CAMPEL 5/C, KOPER, CAPODISTRIA, LADIJSKI TEHNIK, PERITO MARITTIMO, PODJETNIK, IMPRENDITORE
12) KRISTINA RADOVČIČ, 22. 3. 1982, ROZMANOVA ULICA 48, VIA ROZMAN 48, KOPER, CAPODISTRIA, EKONOMSKI TEHNIK, PERITO ECONOMICO, POSLOVODJA, GERENTE
13) IGOR HRVATIN, 11. 7. 1974, TURKI 10, SV. ANTON, EKONOMSKI TEHNIK, PERITO ECONOMICO, POMOČNIK DIREKTORJA KOMUNALE KOPER, VICEDIRETTORE DELLA KOMUNALA KOPER
14) NARCISO URBANAZ, 5. 8. 1954, BOŠAMARIN 52, BOSSAMARINO 52, KOPER, CAPODISTRIA, STROJNI TEHNIK, PERITO MECCANICO, KMET, AGRICOLTORE
15) NATAŠA LIKAR, 26. 3. 1975, ULICA GENERALA LEVIČNIKA 54, VIA GEN. LEVIČNIK 54, KOPER, CAPODISTRIA, UNIV. DIPL. POLITOLOGINJA, LAUREATA IN POLITOLOGIA, SVETOVALKA, CONSULENTE
16) MARKO ŠTRKALJ, 2. 11. 1974, MEJNA POT 1, VICOLO LUNGOCONFINE 1, KOPER, CAPODISTRIA, EKONOMIST, ECONOMISTA, PODJETNIK, IMPRENDITORE
17) SLOBODAN POPOVIČ, 3. 5. 1944, GENERALA LEVIČNIKA 60/G, VIA GEN. LEVIČNIK 60/G, KOPER, CAPODISTRIA, EKONOMIST, ECONOMISTA, UPOKOJENEC, PENSIONATO
18) KARIN FELICIJAN, 26. 6. 1983, KOLOMBAN 37/A, COLOMBANO 37/A, KOLOMBAN, COLOMBANO, ŠTUDENTKA, STUDENTESSA, ŠTUDENTKA, STUDENTESSA
19) SEBASTJAN VEŽNAVER, 13. 5. 1981, SPODNJE ŠKOFIJE 69/A, ŠKOFIJE, EKONOMSKI TEHNIK, PERITO ECONOMICO, PODJETNIK, IMPRENDITORE
20) ALFRED ŠTEFANČIČ, 13. 8. 1964, DEKANI 21, DEKANI, UPRAVNIK, AMMINISTRATORE, PODJETNIK, IMPRENDITORE
21) TINA MOJŠKERC, 25. 3. 1985, ULICA ZA GRADOM 7, VIA AL CASTELLETTO 7, KOPER, CAPODISTRIA, ŠTUDENTKA PRAVA, STUDENTESSA DI GIURISPRUDENZA, STUDENTESSA DI GIURISPRUDENZA
22) VALMI UGRIN, 19. 9. 1966, DEKANI 21, DEKANI, ORODJAR, ATTREZZISTA MECCANICO, PODJETNIK, IMPRENDITORE
23) PETER BOLČIČ, 13. 1. 1970, ULICA II. PREKOMORSKE BRIGADE 22/A, VIA II BRIGATA D'OLTREMARE 22/A, KOPER, CAPODISTRIA, STROJNI TEHNIK, PERITO MECCANICO, PODJETNIK, IMPRENDITORE
24) MIROSLAV TOZON, 19. 1. 1935, VELUŠČKOVA 1, VIA VELUŠČEK 1, KOPER, CAPODISTRIA, VETERINAR, MEDICO VETERINARIO, UPOKOJENEC, PENSIONATO
25) DANIJEL CEP, 4. 8. 1966, FERRARSKA 17, VIA FERRARA 17, KOPER, CAPODISTRIA, EKONOMSKI TEHNIK, PERITO ECONOMICO, PODJETNIK, IMPRENDITORE
26) IGOR COLJA, 23. 10. 1959, KAMPEL 5G, CAMPEL 5G, KOPER, CAPODISTRIA, ELEKTROTEHNIK, PERITO ELETTROTECNICO, PODŽUPAN MOK, VICESINDACO DEL COMUNE CITTA' DI CAPODISTRIA
27) BREDA KRAŠNA, 8. 11. 1958, JADRANSKA CESTA 78, STRADA DELL'ADRIATICO 78, ANKARAN, ANCARANO, DIPL. UPR. ORG., LAUREATA IN ORG. AMMIN., SVETOVALKA, CONSULENTE
28) MARINKO HRVATIN, 22. 11. 1958, KAMPEL 12, CAMPEL 12, KOPER, CAPODISTRIA, MEHANIK TELEKOMUNIKACIJ, PERITO DELLE TELECOMUNICAZIONI, DIREKTOR, DIRETTORE
29) VIKTOR MARKEŽIČ, 8. 2. 1951, KOZLOVIČEVA 9, VIA KOZLOVIČ 9, KOPER, CAPODISTRIA, EKONOMIST, ECONOMISTA, DIREKTOR PODJETJA, DIRETTORE D’AZIENDA
30) BOGDAN GERK, 27. 6. 1957, PLAVJE 90, PLAVJE, SAMOSTOJNI USTVARJALEC NA PODROČJU KULTURE, LIBERO ARTISTA, GLASBENIK, MUSICISTA
IV.
Poročilo se objavi v Uradnem listu RS / Il rapporto viene pubblicato sul Gazzetta ufficiale.
Št. /N. 041-1/2006
Koper/Capodistria, dne 25. oktobra 2006
Predsednik občinske volilne komisije
Il presidente della commissione elettorale comunale
dr. Aleksij Mužina, univ. dipl. prav./dott. in giurisp., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti